Z kim współpracujemy i jak uczymy?

  • W specjalizacji kładziemy szczególny nacisk na intensywny kontakt z instytucjami i organizacjami zajmującymi się różnymi aspektami życia w mieście oraz na udział studentów w badaniach i interdyscyplinarnych projektach dotyczących jakości życia w mieście, planowania przestrzennego, innowacji miejskich itp.

  • Znaczna część zajęć odbywa się w formie warsztatów, praktyk, wizyt studyjnych, spotkań z praktykami itp.

  • Współpracujemy m.in. z: Urzędem Miasta Krakowa (Wydział Rozwoju, Wydział Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych), Krakowskim Parkiem Technologicznym, Wydziałem Architektury PK, Wydziałem Architektury Wnętrz ASP, Małopolskim Instytutem Kultury, Urzędem Marszałkowskim, Biurem Inicjatyw Społecznych, Pracownią Obywatelską itp. Do współpracy będziemy włączać kolejnych partnerów z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

>> Zobacz projekty dotyczące miasta, które realizowaliśmy ze studentami do tej pory.