Konferencja „Moving Cities: Contested Views on Urban Life"

Z radością informujemy, że na przełomie czerwca i lipca 2016 roku w Instytucie Socjologii odbędzie się konferencja współorganizowana przez IS UJ oraz ESA -37. Research Network (Urban Sociology), a zatytułowana „Moving Cities: Contested Views on Urban Life".

Zaproszenie do roli keynote speakers przyjęli znakomici badacze, m.in. prof. Saskia Sassen z Columbia University (City of New York).

Do 31 grudnia 2015 można zgłaszać propozycje wystąpień konferencyjnych w ramach kilku ścieżek tematycznych. Szczegółowe informacje oraz ramowy program konferencji dostępne są na stronie: http://esarn37.hypotheses.org/.

Konferencja „Moving Cities. Contested Views on Urban Life jest finansowana w ramach umowy 822/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Data opublikowania: 06.11.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed