Konferencja "Potentials and limits of quantitative research in the social sciences"

Instytut Socjologii UJ oraz European Sociological Association Research Network 21: Quantitative Methods zapraszają do składania propozycji wystąpień w ramach konferencji "Potentials and limits of quantitative research in the social sciences", która odbędzie się w dn. 3-6 października 2018 r. w Krakowie. Propozycje można nadsyłać do 15 marca 2018 r.

Swój udział w konferencji jako keynote sepakers potwierdzili: 1) prof. Markus Strohmaier (Niemcy), który opowie o wyzwaniach na styku informatyki i nauk społecznych (big data), prof. Werner Raub (Holandia), który zgodził się wygłosić wykład o możliwościach i ograniczeniach socjologii analitycznej oraz 3) prof. Filomena Maggino (Włochy), której wystąpienie będzie dotyczyło badania jakości życia.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: http://www.esarn21.confer.uj.edu.pl/

Call for papers 

Data opublikowania: 07.02.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed