Konferencja "Youth and Experience. Diagnosis, strategies and public policies..."

Zapraszamy na konferencję "Youth and Experience. Diagnosis, strategies and public policies focused on social inclusion of different generations", która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2018 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Sala Senacka). Konferencja będzie poświęcona społecznej inkluzji w kontekście zróżnicowania pokoleniowego, a zwłaszcza pełnego wykorzystania potencjału i zasobów różnych generacji. Celem organizatorów jest umożliwienie wymiany doświadczeń między badaczami i praktykami dotyczących rozwiązywania problemów społecznej inkluzji. Wykład wprowadzający “Pro-elderly welfare states within a child-oriented Europe” wygłosi gość honorowy konferencji - profesor Pieter Vanhuysse z University of Southern Denmark.
 

Konferencja organizowana jest przez Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Katedrę Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współorganizatorami konferencji jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Urząd Miasta Krakowa.
 

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://gap.uek.krakow.pl/konferencja-youth-and-experience/

 

Gościem honorowy konferencji - Pieter Vanhuysse, PhD (London School of Economics) jest profesorem Comparative Welfare State Research w University of Southern Denmark. Autor i współautor ponad 30 artykułów oraz 45 innych publikacji i raportów badawczych dotyczących socjologii polityki, ekonomii politycznej welfare state, polityk publicznych, konfliktów międzygenaracyjnych i starzenia się społeczeństw. Jego książka Divide and Pacify: Political Protests and Strategic Social Policies in Post-Communist Democracies (2006) została nominowana przez American Sociological Association do nagrody Political Sociology Best Book. Współredaktor Aging Populations in Post-Industrial Democracies (2012) oraz Post-Communist Welfare Pathways (2009). Oprócz wykładów na ponad 30 uczelniach zajmuje się działalnością doradczą m.in. dla administracji USA (za prezydentury Baracka Obamy), Komisji Europejskiej, Inter-Parliamentary Union Parlamentu Kanady, Inter-American Conference on Social Security, International Social Security Association oraz Global Economic Symposium.

Data opublikowania: 07.06.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed