SUFISA Final Conference

W dniach 18-19 marca 2019 r. w Instytucie Socjologii UJ odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację programu Zrównoważone finansowanie zrównoważonego rolnictwa i rybołówstwa – Sustainable Finance for Sustainable Agriculture and Fisheries (SUFISA).

W konferencji udział wezmą członkowie zespołów realizujących program z 13 podmiotów partnerskich, przedstawiciele instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, których działania skoncentrowane są wokół problematyki rolnictwa, rybołówstwa i zróżnicowanego rozwoju oraz działających na rzecz współpracy w ramach wspomnianych sektorów, reprezentanci producentów i przetwórców, ale także przedstawiciele organizacji rządowych wielu krajów Europy. W programie Konferencji znalazły się zarówno wystąpienia plenarne prezentujące kluczowe wnioski z przeprowadzonych w ramach projektu badań i zrealizowanych działań, jak również panele dyskusyjne i sesje warsztatowe.

Szczegółowe informacje na temat konferencji w Krakowie oraz program dostępne są na stronie: https://www.sufisa.eu/sufisa-final-conference-krakow-poland/

O projekcie SUFISA

Zasadniczym celem projektu SUFISA jest identyfikacja praktyk i polityk oraz działań rynkowych w sektorze rolnym, rybołówstwie i produkcji żywności, które stanowić mogą wsparcie dla producentów działających zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki. Realizacja projektu SUFISA bazuje na ścisłej współpracy badaczy z podmiotami ze sfery producentów, instytucji tworzących odpowiednie polityki oraz przedstawicielami rządowych i pozarządowych organizacji – w tym także międzynarodowych. Powiązanie teoretycznych analiz oraz uczestnictwa tak wielu interesariuszy, jest warunkiem koniecznym wskazania działań i polityk ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym rezultatom funkcjonowania rynku tak, aby zapewnić zrównoważoną działalność rolników i rybaków.
Projekt uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Krajowym koordynatorem projektu SUFISA jest dr hab. Piotr Nowak z Instytutu Socjologii UJ. Członkowie zespołu na Uniwersytecie Jagiellońskim: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, dr hab. Piotr Nowak, dr Anna Witowska-Jastrzębiec, mgr Adam Dąbrowski.

Więcej na temat projektu SUFISA na stronach:
https://socjologia.uj.edu.pl/projekt-sufisa
https://www.sufisa.eu

Data opublikowania: 13.12.2018
Osoba publikująca: Olga Maciejewska