Międzynarodowa konferencja "Sociological Explorations of Sexuality in Europe. Bodies, Practices and Resistance in Troubled Times”.

W dniach 14-15 lutego 2019 roku w Instytucie Socjologii UJ odbędzie się międzynarodowa konferencja European Sociological Association Sexuality Research Network "Sociological Explorations of Sexuality in Europe. Bodies, Practices and Resistance in Troubled Times”.

Konferencja ta zgromadzi około 70 badaczek i badaczy z różnych części Europy, zajmujących się socjologiczną analizą intymności, seksualnych praktyk i tożsamości. Wśród tematów obrad pojawią się m.in. aktywizm, queerowe pokrewieństwo, zdrowie seksualne, praca seksualna i obywatelstwo.

Zachęcamy do zapoznania się z PROGRAMEM KONFERENCJI oraz TEMATYKĄ WYSTĄPIEŃ

Więcej informacji na temat konferencji na stronie: http://www.esa-rn23-sexuality.confer.uj.edu.pl

Data opublikowania: 06.02.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska