Zaproszenie do udziału w 11. Kongresie Młodej Socjologii

Serdecznie zapraszamy do udziału w 11. Kongresie Młodej Socjologii, który odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2020 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorem tegorocznej edycji jest Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie już od pierwszej edycji stanowi przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy i badaczek reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych - socjologii, antropologii, etnologii, geografii, psychologii (stosowanej), politologii, prawa. Interdyscyplinarny wymiar Kongresu zapewniają sesje tematyczne, które w kolejnych edycjach zmieniają się zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Ich liczba i zróżnicowana tematyka sprawiają, że zgłaszane referaty dotykają szeroko rozumianych problemów społecznych - od krytycznej analizy tego, co dzieje się w życiu społeczno-politycznym Polski i świata, przez opisy antropologiczne, refleksje nad globalną wioską, nowoczesną pracą socjalną, aż po doświadczenia badawcze i problemy metodologii badań społecznych. 

W tegorocznym Kongresie przewidujemy sesje zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Propozycje wystąpień (abstrakty) mogą być zatem zgłaszane do konkretnej sesji tematycznej w języku polskim lub w języku angielskim.

Termin nadsyłania abstraktów poprzez formularz online mija 16 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu dostępne są na stronie: https://kms.confer.uj.edu.pl/

Data opublikowania: 09.01.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska