Konferencja "Negotiation, navigation, resistance - young people's agency in post-crisis reality in Europe"

W dniach 11-13 września 2014 roku odbyła się międzynarodowa konferencja "Negotiation, navigation, resistance - young people's agency in post-crisis reality in Europe" (Negocjacja, nawigacja, opór - podmiotowość młodych Europejczyków w rzeczywistości postkryzysowej) organizowana przez Instytut Socjologii UJ oraz sieć badawczą "Youth and Generation" European Sociological Association.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały najnowsze badania socjologiczne dotyczące sytuacji młodych ludzi w dobie europejskiego kryzysu oraz wykorzystania koncepcji podmiotowości w badaniach nad młodzieżą i młodymi dorosłymi. Gości konferencji z całej Europy przywitały: dr Aurélie Mary (koordynatorka sieci badawczej ESA – Youth and Generation), prof. dr hab. Krystyna Slany (przedstawicielka Instytutu Socjologii UJ) oraz mgr Ewa Krzaklewska (koordynatorka konferencji).

Wystąpienie Prof. Alana France z University of Auckland w Nowej Zelandii oficjalnie otworzyło konferencję. France w swoim wystąpieniu podkreślał wpływ globalnych przemian i kryzysów ekonomicznych, politycznych, jak również społecznych, na sytuację młodych ludzi oraz podejmowane przez nich działania, jak i na prowadzaną przez kraje politykę młodzieżową. Jego wystąpienie, podkreślające znaczenie uwarunkowań strukturalnych, było wstępem do prawie trzydziestu tematycznych wystąpień dotyczących badań nad młodzieżą (youth studies) prowadzonych w krajach tj. Wielka Brytania, Serbia, Włochy, Portugalia, Finlandia, Polska i wielu innych. Prezentacje dotyczyły m.in. uczestnictwa w rynku pracy, aktywności obywatelskiej, kwestii powstających i przekształcających się ruchów politycznych i społecznych, wykluczenia społecznego młodych ludzi.

Drugim wystąpieniem plenarnym, był wykład prof. dr hab. Krystyny Szafraniec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która zastanawiała się czy możliwa jest rebelia młodych ludzi, zwracając szczególną uwagę na ich prekaryjną sytuację na rynku pracy i brak możliwości realizacji własnych aspiracji w istniejących warunkach społeczno-ekonomicznych. Konferencja badaczy młodzieży z różnych zakątków Europy zainspirowała dyskusję nad kwestią podmiotowości (agency) w badaniach nad młodzieżą i młodymi dorosłymi, oraz relacji między podmiotowością a strukturą. Prezentowane wyniki badań empirycznych oraz rezultaty dyskusji będą podsumowane w planowanej publikacji pokonferencyjnej.

Szczegółowe informacje na temat programu konferencji oraz tematów dyskusji dostępne są na stronie: http://www.socjologia.uj.edu.pl/youth_conference2014.

Reportaż TV z konferencji

Data opublikowania: 15.10.2014
Osoba publikująca: Anna Szwed