Komitet wykonawczy ISA w Krakowie

Instytut Socjologii UJ po raz drugi w historii jest miejscem obrad Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). Ich zwieńczeniem będzie sympozjum „Global Sociology – Local Perspectives", które odbędzie się w dniach 19-20 marca w Collegium Maius (Sala Bobrzyńskiego). Oprócz innych znamienitych gości wezmą w nim udział także przedstawiciele i przedstawicielki naszego Instytutu, m.in.: prof. Maria Flis, prof. Krzysztof Frysztacki, prof. Jarosłąw Górniak, prof. Grażyna Skąpska, dr hab. prof. UJ Wiesław Gumuła, dr hab. Marcin Lubaś, dr Kaja Gadowska.

Obrady Komitetu w Polsce są rezultatem bliskiej współpracy między Polskim Towarzystwem Socjologicznym a ISA.

PROGRAM

March 19, 17.30 – 19.00

Opening of the Symposium
Prof. Maria Flis, Jagiellonian University Vicerector

Prof Jarosław Górniak, Dean of Faculty of Philosophy, Jagiellonian University, Cracow, Poland

Chair: Prof. Marcin Lubas, Director of the Institute of Sociology Jagiellonian University, Cracow, Poland

March 20, 2015; 9.15-18.30

9.15 – 9.45 Opening Lecture: "Sociology and Social Justice in the 21st Century" Margaret Abraham, President of the International Sociological Association Hofstra University, Hemstead, USA 

9.45 - 10.15 Discussion

10.15- 11.45 Panel One: "Globalization, Poverty and Exclusion"

Participants:

Evie Tastsoglou, Saint Mary's University, Halifax, Canada "Asylum Seekers Intercepted at Sea (coming from EU, USA, Australia and Canada"

Sari Hanafi, American University of Beirut, Lebanon "Framed Property: World Bank and the Academic Debate in the Arab World"

Simon Mapadimbeng, North-West University, South Africa "Globalization, Poverty and Exclusion: South African Perspective"

Celi Scalon "Universidade Federal do Rio e Janeiro, Brazil " New Middle Class in Brazil"

Chair: Dr Kaja Gadowska, Institute of Sociology, the Jagiellonian University

11. 45 – 12.15 Coffee break

12.15 – 13. 45: Panel Two "Communication and Culture"

Participants:

Markus Schulz, University of Illinois, USA "Knowledge, Power and Communication in an Unequal World"

Sujata Patel "University of Hyderabad, India "From Inequalities of Wealth Distribution to Inequalities of Cultural Exclusion. New Discourses from India"

Cristina Miranda de Almeida, Universitat Oberta de Catalunya, Spain "Communication and Culture, with a Special Attention Paid to the Role of Global Media and Its Implications"

Chair: Prof. Marcin Lubas, Jagiellonian University, Cracow, Poland

Lunch break

15.30 – 17.30 Panel Three "Emerging Global Civil Society and Globalization of Human Rights" 

Participants:

Benjamin Tejerina, Universidad del Pais Vasco, Spain "Rebels at the Gates. Globalization and Precariousness and Recent Anti-austerity Mobilizations"

Rosemary Barberet, City University of New York, USA "Sociology, Global Civil Society an Human Rights –ISA and the United Nations"

Grażyna Skąpska Jagiellonian University, Cracow, Poland "Globalization and Interpretation of Human Rights – Reflections on the Charlie Hebdo Case"

Chair: Prof. Dr. Krzysztof Frysztacki, Institute of Sociology, Jagiellonian University

17.30 – 18.30 Key-Note Lecture

Wiesław Gumuła, Polish National Bank, and Jagiellonian University "The Social Context of Financialization at the Beginning of the 21st Century"

Data opublikowania: 11.03.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed