6. Kongres Młodej Socjologii

Serdecznie zapraszamy na 6. Kongres Młodej Socjologii, organizowany przez Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odbędzie się w dniach 15-16 maja 2015 roku w Instytucie Socjologii UJ. Termin nadsyłania abstraktów upływa 10 kwietnia 2015 r.

Kongres Młodej Socjologii skierowany jest do studentów i studentek wszystkich kierunków i typów studiów zajmujących się tematyką socjologiczną lub jej bliską. Założeniem jest nie tyle eksploracja konkretnego tematu badawczego, co integracja i wymiana doświadczeń wśród młodego pokolenia badaczy i badaczek społecznych w Polsce. Kongres stanowi platformę umożliwiającą nie tylko nawiązanie kontaktów z innymi studentami i studentkami, w których obszarze zainteresowań znajdują się kwestie społeczne, ale również – z uwagi na cykliczny charakter wydarzenia – podtrzymywanie nawiązanych w czasie trwania Kongresu kontaktów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu oraz na stronie http://kongres-mlodej-socjologii.org.pl/ i Facebooku KMS.

Data opublikowania: 18.03.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed