Projekty dla otoczenia

"Kraków miastem bez barier?"

Przez wiele miesięcy badaczki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadziły wywiady z osobami z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową. Udało się poznać i zrozumieć problemy związane z ich codziennym funkcjonowaniem w naszym mieście. Kolejnym etapem była próba odpowiedzi na pytanie co można zmienić. Efektem naszych działań jest film pt. "Kraków miastem bez barier?"
Zobacz więcej

Warsztaty międzybranżowe

Głównym założeniem warsztatów jest poszerzenie możliwości kształcenia studentów poprzez realizowanie zainteresowań naukowych we współpracy z kierunkami pokrewnymi na różnych uczelniach, a równocześnie zainicjowanie integracji środowiska zawodowego połączonej z kształceniem umiejętności współpracy w zespołach międzybranżowych.
Zobacz więcej

Badania dla Starego Podgórza

"Badanie opinii społecznej wobec lokalnego programu rewitalizacji Starego Podgórza" - pod taką nazwą w roku akademicki 2013/2014 przygotowany został projekt dla otoczenia i zorganizowany będzie obóz badawczy, w którym wspólne działania pojęli studenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Rozwoju Miasta, Referat ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Muzeum Etnograficzne w Krakowie.
Zobacz więcej

Krakowski Festiwal Filmów z Audiodeskrypcją

KFFA jest dedykowany osobom z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu. W ramach przeglądu odbywają się projekcje filmów z audiodeskrypcją. Każda z nich poprzedzona jest wprowadzeniem osób zajmujących się tematyką filmu.
Zobacz więcej