Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców

M. Smagacz-Poziemska, Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców, Scholar, Warszawa 2015.

Ostatnia dekada to okres wyraźnych zmian społeczno-przestrzennych w polskich miastach. Inwestycje w miejskim centrum, powstawanie nowych deweloperskich osiedli mieszkaniowych, ekspansja wielopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych i powiększanie się przedmieść – to tylko wybrane przejawy i elementy tych zmian. Towarzyszą im przemiany wartości i praktyk przestrzennych mieszkańców i użytkowników miasta. Książka podejmuje temat postaw szczególnej kategorii mieszkańców wobec miasta – nastolatków w wieku gimnazjalnym.

Główne pytania stawiane w książce dotyczą mechanizmów wpływających na ich postawy wobec miejskiego centrum, miejsca zamieszkania i galerii handlowej:
- Od jakich czynników zależą intensywność korzystania z tych przestrzeni i ich społeczne funkcje?
- Czy korzystanie z galerii handlowych przez nastolatki układa się w uniwersalny, ponadlokalny wzór typowy dla tej generacji?
- Czy w mieście – jako całości społeczno-przestrzennej – można wyróżnić specyficzne, lokalne wzory socjalizacji do życia w sąsiedztwie, przestrzeni publicznej i zbiorowości terytorialnej?

Data opublikowania: 02.11.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed