Solidarnie przeciw biedzie. Socjologiczno-pedagogiczny przyczynek do nowych rozwiązań starego problemu

M. Boryczko, K. Frysztacki, A. Kotlarska-Michalska, M. Mendel, Solidarnie przeciw biedzie. Socjologiczno-pedagogiczny przyczynek do nowych rozwiązań starego problemu, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2016.

Badacze zagadnienia ubóstwa, współpracując ze sobą w realizacji wspólnej koncepcji teoretycznej, zakorzenionej w idei społecznej re-solidaryzacji, przedstawiają interdyscyplinarnie sformułowaną, innowacyjną myśl socjologiczno-pedagogiczną, zarówno w odniesieniu do koncepcji naukowych, jak i propozycji rozwiązań społecznych.

Data opublikowania: 15.01.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed