Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna

Paweł Bronowski, Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska, Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna, Biblioteka pracy socjalnej, Wydawnictwo Difin, 2019.

Książka w przystępny sposób przedstawia
- podstawowe zagadnienia definiujące zdrowie psychiczne oraz chorobę psychiczną
- opis funkcji, celów i zadań pracowników socjalnych oraz innych profesjonalistów społecznych w pracy z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami
- syntetyczną charakterystykę instytucji leczenia, terapii, rehabilitacji oraz wsparcia środowiskowego dla tej grupy osób potrzebujących
- opis dyskutowanych współcześnie (również w Polsce) zagadnień z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.
Książka adresowana jest do pracowników socjalnych oraz innych profesjonalistów społecznych zajmujących się problematyką wsparcia dla osób chorujących psychicznie.

Od Wydawcy

Zespół autorski złożony z trojga przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się zawodowo zagadnieniami zdrowia psychicznego i pomocy dla osób chorujących psychicznie przygotował publikację, która ma być źródłem inspiracji i pogłębionej refleksji nad praktyką dla pracowników socjalnych, ale także innych profesji pomocowych oraz organizacji społecznych, współtworzących w środowisku lokalnym sieć wsparcia dla osób doświadczonych kryzysem psychicznym.

Fragment recenzji prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz z Uniwersytetu Śląskiego
 

Więcej informacji o książce na STRONIE
Data opublikowania: 11.12.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska