Słownik socjologiczny. 1000 pojęć

Piotr Sztompka, Słownik socjologiczny. 1000 pojęć, Wydawnictwo Znak Horyzont, 2020.

Najnowsza książka polskiego socjologa światowej sławy.

Profesor Piotr Sztompka po raz kolejny udowadnia, że każdy z nas potrzebuje języka socjologii, by lepiej rozumieć swój los, trafniej wyrażać nasze życiowe potrzeby i kształtować nasz sposób postrzegania świata. Jak sam pisze, „życie w społeczeństwie wymaga znacznie więcej subtelnych rozróżnień i pojęć na ich oznaczenie. Co najmniej owe tysiąc”.

- Autorskie definicje najważniejszych terminów socjologicznych, których nie znajdziesz nigdzie indziej

- Książka niezbędna nie tylko socjologom i studentom, ale też politykom, dziennikarzom, menedżerom, samorządowcom. Słowem – każdemu światłemu obywatelowi, który świadomie i racjonalnie chce przeżyć swoje życie

- Przy pisaniu niniejszej książki autor kierował się zasadą Wittgensteina: „Wszystko, co może być powiedziane, może być powiedziane jasno, a o tym, co nie może być tak powiedziane, trzeba milczeć”. Zrozumienie socjologii nigdy nie było tak proste!

Od Wydawcy

 

Więcej informacji o publikacji na STRONIE
Data opublikowania: 13.02.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska