Barwy codzienności

M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności, Scholar, Warszawa 2009.

Codzienność, jakkolwiek różnie definiowana, jest zawsze niedającym się „ominąć" ludzkim, życiowym doświadczeniem. Różnorodność tematów i perspektyw, w jakich tematy te są przedstawiane, czyni tom pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej niezwykle interesującą lekturą. Jednakże wartość tej książki nie polega jedynie na tym, że przyczynia się do ożywienia debaty wewnątrz dyscypliny naukowej, jaką jest socjologia. Z tekstów opisujących wybrane fragmenty codziennych praktyk i analizujących ich wielorakie uwarunkowania wyłaniają się obrazy różnych światów – w jakiejś mierze – przez te nasze praktyki konstruowanych. Książka zmusza Czytelnika do zastanowienia nad tym co znane, co pozostając w sferze oczywistości, znajduje się poza zasięgiem refleksji.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że współautorami "Barw codzienności" są wybitni badacze kultury. Można bez wątpienia powiedzieć, że zgromadzone tu wypowiedzi reprezentują główny nurt polskiej socjologii zainteresowanej życiem codziennym zwykłych ludzi, zarazem więc odzwierciedlają aktualny stan wiedzy na ten temat.

z recenzji prof. dr hab. Aldony Jawłowskiej

Strona wydawnictwa
Data opublikowania: 23.05.2013
Osoba publikująca: Anna Szwed