Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo

M. Warat, A. Małek (red.), Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo, WUJ, Kraków 2010

To pierwsza w Polsce socjologiczna praca dotycząca złożonych relacji między płcią, migracjami, etnicznością, religią a obywatelstwem, przygotowana przez młode socjolożki Agnieszkę Małek i Martę Warat. Autorkom udało się pozyskać teksty uznanych badaczy i badaczek z zakresu tej problematyki, które pisane są generalnie z perspektywy krytycznej refleksji feministycznej i genderowej. Dotychczasowe studia nad tym tematem nie prezentowały w tak wielowymiarowy, intersekcjonalny sposób złożoności problemów kobiet, nie ukazały także ich mobilizowania się obywatelskiego i etnicznego oraz budowania własnej podmiotowości w skomplikowanym wielokulturowym kontekście.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany

Data opublikowania: 21.11.2013
Osoba publikująca: Anna Szwed