Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku

M. Lesińska, M. Okólski, K. Slany, B. Solga (red. nauk.), Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku , WUW, Warszawa 2014.

Publikacja stanowi próbę podsumowania wiedzy na temat migracji zagranicznych Polaków 10 lat po przyłączeniu Polski do struktur Unii Europejskiej. Książka zawiera syntetyczną i wszechstronną analizę przyczyn, przebiegu i skutków migracji poakcesyjnej z wielu perspektyw - demograficznej, ekonomicznej, politycznej i społeczno-kulturowej. Jej tematem są przyczyny nasilonego odpływu ludności, sposób funkcjonowania i tempo zakorzeniania się Polaków w innych krajach, cechy ludzi opuszczających rodzinne strony oraz skutki emigracji dla Polski, w tym dla poszczególnych regionów, społeczności lokalnych, a także osób migrujących i ich rodzin.

Link do strony wydawnictwa
Data opublikowania: 24.03.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed