Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pigułka niezgody. Społeczne reprezentacje antykoncepcji awaryjnej a władza nad seksualnością kobiet

Idalina Odziemczyk, Pigułka niezgody. Społeczne reprezentacje antykoncepcji awaryjnej a władza nad seksualnością kobiet, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2021.


Publikacja stanowi rozbudowaną wersję pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i uhonorowanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne nagrodą 1 stopnia w konkursie im. Floriana Znanieckiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu socjologii.

Publikacja przedstawia socjologiczną analizę dyskusji wokół dostępności antykoncepcji postkoitalnej, która odbyła się w Polsce w 2015 i 2017 roku. Dostarcza ona opisu, w jaki sposób określone grupy kształtowały obrazy antykoncepcji awaryjnej zgodnie z przyjętymi normami dotyczącymi kobiecej seksualności. Rekonstrukcja i zbadanie socjolingwistycznego aspektu dyskusji wokół ellaOne pozwoliły wskazać, że konflikt dotyczy nie tylko rozumienia zjawiska antykoncepcji awaryjnej, ale odnosi się do znacznie głębszego podziału w polskim społeczeństwie.

 

Trwająca aktualnie dyskusja na temat dopuszczalności wykonywania aborcji pokazuje, że kwestie związane z prawami reprodukcyjnymi – łączące się, z jednej strony, z seksualnością kobiet i ich rolą w procesie prokreacji, z drugiej natomiast, z ich obecnością i widocznością w sferze publicznej oraz możliwością zabierania w niej głosu – nadal stanowią pole walki o wpływy i dominację nad kobietami. Zrekonstruowana w niniejszej publikacji debata wokół zmian prawnych dotyczących ellaOne stanowiła jedną z odsłon tego konfliktu, umiejscowioną w konkretnym momencie historycznym oraz kontekście społecznym – i jako taką należy ją odczytywać.

Ze Wstępu

 

Recenzowana praca jest interesującym studium teoretyczno-empirycznym, analizującym polskie spory wokół dopuszczalności antykoncepcji awaryjnej, zwanej pigułką „po”. (…) Temat jest ciekawy i niebagatelny; przy obecnym upolitycznieniu wszystkiego, co wiąże się u nas z seksem – przedstawienie i obiektywna analiza różnych, zogniskowanych wokół antykoncepcji awaryjnej stanowisk, jest pracą zasługującą na uwagę. (…) Bardzo szerokie naświetlenie problemu, uwzględniające stanowiska różnych środowisk sprawia, że mamy do czynienia z kompleksową analizą argumentów i mechanizmów zmierzających do egzekwowania władzy nad kobietami i ich seksualnością.

Z recenzji prof. dr hab. Antoniny Ostrowskiej

 

Więcej informacji o publikacji na stronie Wydawnictwa