Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

publikacje zbpl-aktualnosci

Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018)

Krystyna Slany, Justyna Struzik, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk, Marta Warat, Ewelina Ciaputa, Ewa Krzaklewska, Agnieszka Król, Anna Ratecka (red.), Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018), seria: Gender Studies IS UJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

(…) publikacja ma służyć przenikaniu bogatej wiedzy naukowej dotyczącej kwestii kobiet do jak największej rzeszy odbiorców: środowiska badaczy i badaczek (w kraju i za granicą), studentów i studentek, przedstawicieli i przedstawicielek instytucji publicznych, międzynarodowych, lokalnych i samorządowych. Mamy nadzieję, że przyczyni się do odkrywania, naświetlania i upowszechniania wiedzy na temat partycypacji kobiet w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Książka może stać się także swoistym drogowskazem dla społecznych

więcej o Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018)
publikacje praca socjalna - aktualnosci

Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna

Paweł Bronowski, Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska, Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna, Biblioteka pracy socjalnej, Wydawnictwo Difin, 2019.

Książka w przystępny sposób przedstawia podstawowe zagadnienia definiujące zdrowie psychiczne oraz chorobę psychiczną; opis funkcji, celów i zadań pracowników socjalnych oraz innych profesjonalistów społecznych w pracy z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami; syntetyczną charakterystykę instytucji leczenia, terapii, rehabilitacji oraz wsparcia środowiskowego dla tej grupy osób potrzebujących; opis dyskutowanych współcześnie (również w Polsce) zagadnień z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

więcej o Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna
publikacje

From "civil society" to "Europe": a sociological study on constitutionalism after communism

G. Skąpska, From "civil society" to "Europe": a sociological study on constitutionalism after communism Brill, Leiden-Boston 2011. Series: International Studies in Sociology and Social Anthropology, Volume: 118. In East Central Europe, constitutionalism comprises an effort by postcommunist societies to consolidate around certain values, principles, and rules that would facilitate the formation of a new political architecture as well as a new political identity for their countries. Based primarily on the experience of Poland - in comparison with other East Central European countries - this book debates the specific features of postcommunist constitutionalism

więcej o From "civil society" to "Europe": a sociological study on constitutionalism after communism
publikacje

Wokół pracy socjalnej Od koncepcji i teorii do kontekstów empiryczno-aplikacyjnych

Krzysztof Frysztacki, Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów empiryczno-aplikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

To obszerne studium nie wzbudziło mego zdziwienia. Zadowolenie i satysfakcję - tak, ale nie zdziwienie, gdyż właśnie od tego Autora oczekiwałbym takiej analizy. Profesor Krzysztof Frysztacki ze szczególnym zaangażowaniem zajmuje się podstawami pracy socjalnej, a jego zainteresowanie cechami charakterystycznymi tej dyscypliny naukowej w Stanach Zjednoczonych powoduje, że i tym razem przedstawia rozważania, które pozostają w ścisłym związku z jego wcześniejszymi publikacjami. Niniejszą pracę uważam za wartościową, pouczającą i potrzebną.

więcej o Wokół pracy socjalnej Od koncepcji i teorii do kontekstów empiryczno-aplikacyjnych
publikacje

Praca socjalna. 30 wykładów

Krzysztof Frysztacki (red.), Praca socjalna. 30 wykładów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

Wyjątkowy podręcznik i publikacja naukowa ukazująca wielowymiarowość oraz teoretyczno-praktyczny charakter pracy socjalnej. Podręcznik powstał jako syntetyczne i kompleksowe wprowadzenie do najważniejszych zagadnień pracy socjalnej w odpowiedzi na dynamiczny rozwój tej dziedziny w Polsce w ciągu ostatnich lat. Książka jest studium o różnych funkcjach, łącząc szeroki wachlarz kwestii teoretycznych z wiedzą praktyczną, dzięki czemu zainteresuje nie tylko studentów i wykładowców, ale też osoby zaangażowane w działania społeczno-socjalne.

więcej o Praca socjalna. 30 wykładów