Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

publikacje

Legal Change in Post-Communist States. Progress, Reversions, Explanations

Peter H. Solomon, Jr., Kaja Gadowska (ed.), Legal Change in Post-Communist States. Progress, Reversions, Explanations, ibidem Press, 2019

Reformers had high hopes that the end of communism in Eastern Europe and the former Soviet Union would lead to significant improvements in legal institutions and the role of law in public administration. However, the cumulative experience of twenty-five years of legal change since communism has been mixed, marked by achievements and failures, advances and moves backward. This book - written by a team of socio-legal scholars - probes the nuances of this process and starts the process to explain them. It covers developments across the former Soviet Union and Eastern Europe, and it deals with both legal institutions (courts and police) and accountability to law in public aministration, including anticorruption activities
więcej o Legal Change in Post-Communist States. Progress, Reversions, Explanations
publikacje

Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet

E.Korolczuk, B. Kowalska, J. Ramme, C. Snochowska-Gonzalez (red.), Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet, Gdańsk 2019.

W publikacji Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet największa społeczna mobilizacja ostatnich lat w Polsce poddana została analizie za pomocą narzędzi i koncepcji wypracowanych w obrębie nauk społecznych, w tym przede wszystkim w badaniach nad ruchami społecznymi. Teksty są oparte na badaniach własnych Autorek i Autorów. Książka ma charakter interdyscyplinarny, zawiera bowiem zarówno analizy i diagnozy socjologiczne, jak i antropologiczne oraz kulturoznawcze. Niniejszy zbiór poświęcony jest przede wszystkim analizie przyczyn i charakteru kobiecego buntu przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji, a także próbom oceny potencjalnych skutków tego zrywu dla ruchu kobiecego oraz dla polityki i społeczeństwa, nie tylko w Polsce.

więcej o Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet
publikacje

Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja

M. Bogunia-Borowska (red.), Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Dzieci i dorośli zmieniają się pod wpływem wielu czynników,wzorców i narzędzi komunikacji. Warto obserwować te fascynujące procesy w kontekście świata wartości, który ujawnia się w treściach medialnych. W niniejszej książce przyglądamy się wielu społecznym zjawiskom i fenomenom zachodzącym w kulturze konsumpcji oraz świecie mediów. Autorzy i autorki tekstów dokonują wnikliwych analiz relacji między dziećmi i dorosłymi, juniorami i seniorami, badają procesy infantylizacji, a także estetyki dzieciństwa

więcej o Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja
publikacje

Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej

L. Miś, Problemy społeczne grupy Wyszehradzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Jeden z wątków podjętych w niniejszej publikacji to kwestia osobliwości krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wiele wskazuje na to, że wspomniany byt ma charakter polityczny i choćby z tego względu stanowi socjologiczny artefakt. Niewykluczone, że jest tak istotnie, ale wypada również dostrzec, iż polityka nie funkcjonuje w społecznej próżni – poza politycznymi sojuszami, mniej czy bardziej chwiejnymi, istnieją jednak trwałe (na przykład kulturowe) podstawy tych sojuszów.

więcej o Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej
publikacje zbpl-aktualnosci

Co nam daje równość? Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce

E. Krzaklewska (red.), Co nam daje równość? Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce

Książka prezentuje wyniki ogólnopolskich badań sondażowych dotyczących równości płci i jakości życia przeprowadzonych w ramach projektu „Równość płci a jakość życia. Rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii” (GEQ), realizowanego w latach 2013–2016 przez polsko-norweskie konsorcjum naukowe pod kierownictwem prof. dr hab. Krystyny Slany. Autorki i Autorzy podejmują dyskusję na temat relacji między równością płci i jakością życia, przyglądając się czynnikom warunkującym dobrostan, zdrowie czy zadowolenie z życia kobiet i mężczyzn w polskim społeczeństwie.

więcej o Co nam daje równość? Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce