Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

publikacje

Mobility, Education and Employability in the European Union

D. Cairns, E. Krzaklewska, V. Cuzzocrea, A.A. Allaste, Mobility, Education and Employability in the European Union, Palgrave Macmillan 2018.

This book takes an in-depth look at the European Commission’s Erasmus programme. In its current Erasmus+ format, the programme supports international exchange visits among students, trainees, volunteers and academic members of staff with a view to enhancing employability and encouraging intercultural understanding. Against the backdrop of the 30th anniversary of Erasmus, the authors explore the successes of the programme, most prominently the undergraduate exchange programme, as well as areas of on-going development, including the incorporation of short duration mobility projects focused on specific social issues into the initiative.

więcej o Mobility, Education and Employability in the European Union
publikacje

Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway

M. Warat, E. Krzaklewska, A. Ratecka, K. Slany (eds.), Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, Peter Lang, Warsaw, London, New York 2016.

This book engages with a critical perspective on gender equality and quality of life. It provides a comprehensive overview of theoretical and methodological frameworks for exploring both concepts which is complemented by the analysis of gender equality policies in Poland and Norway
więcej o Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway
publikacje

Expertisation and Democracy in Europe

M. Góra, C. Holst, M. Warat (eds), Expertisation and Democracy in Europe, Routledge, Oxon and New York 2018.

Expertisation and Democracy in Europe provides a much-needed account of the role and re-organisation of expertise and expert knowledge in Europe and the European Union in a broad range of policy spheres, contributing to the debate triggered by the recent crises. It brings novel perspectives to debates on technocracy and our understanding of the relations between knowledge, experts and democracy.

więcej o Expertisation and Democracy in Europe
publikacje

Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem

K. Jasikowska, Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018.

Książkę podzielono na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej Edukacja globalna a współczesny świat, charakteryzuję wybrane globalne kryzysy i jednocześnie prezentuję krytyczną edukację globalną jako nieodzowny element prób skutecznego poszukiwania rozwiązań wybranych palących problemów współczesności. W części tej sięgam do najważniejszych intelektualnych inspiracji, które stanowią o oryginalności tego wariantu edukacji, czyli transformacyjnego uczenia się, pedagogiki emancypacyjnej i studiów postkolonialnych
więcej o Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem
publikacje

W walce o hegemonię? Religia w polskiej sferze publicznej na przykładzie debat sejmowych

K. Zielińska, W walce o hegemonię? Religia w polskiej sferze publicznej na przykładzie debat sejmowych, WUJ, Kraków 2018.

Pytanie o obecność religii w sferze publicznej współczesnych społeczeństw liberalnej demokracji od kilku dekad stanowi ważny wątek debat filozoficznych oraz badań społecznych. Dyskusje na ten temat mają też lokalny wymiar – spory o akceptowalne miejsce i funkcje religii w polskim życiu publicznym
więcej o W walce o hegemonię? Religia w polskiej sferze publicznej na przykładzie debat sejmowych