Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne

Wszystkie informacje na temat składu oraz funkcjonowania Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne dostępne są na STRONIE