Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ

Cykl Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to seria wykładów on-line wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek życia naukowego w Polsce i na świecie.

W Spotkaniach Mistrzowskich podejmować będziemy najbardziej aktualne i ważne tematy. Formuła pomyślana została jako połączenie wykładu zaproszonego Gościa z otwartą dyskusją z udziałem wszystkich zainteresowanych uczestników i uczestniczek wydarzenia. To szansa na rozmowę z Mistrzami i Mistrzyniami, wymianę myśli i doświadczeń, spotkanie w gronie osób reprezentujących różne obszary nauki i życia społecznego.

Cykl organizowany jest przez Instytut Socjologii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ we współpracy z instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą.

Profesor Marcin Kula "Wspólnota - czyli co?"

25 marca 2021 r.


Kilka słów o wykładzie:

To niebagatelny temat. Pamiętam, rzecz jasna, iż rozważało go już wielu filozofów, a za nimi poruszało go wielu historyków filozofii. Przez sentyment wspomnę książkę Bronisława Baczko „Rousseau. Samotność i wspólnota”, której powstawania byłem świadkiem. Pamiętam też zdanie Leszka Kołakowskiego, ostatnio przypomniane przez Zbigniewa Mentzela, że należy utrzymywać więź z myślą wielkich filozofów, by od nich czerpać impulsy dla własnej refleksji. Kołakowski – podkreśla Mentzel - mądrość filozoficzną cenił bardziej niż „inteligencję obserwacyjną”. Co nie najmniej ważne, z bieżącego doświadczenia wiem, że socjologowie zazwyczaj wychodzą od istniejących w nauce teorii, by je weryfikować na konkretnym materiale. Po kilkudziesięciu latach pracy historyka pozwolę sobie wszakże postąpić inaczej. Przyjrzę się znanym mi fragmentom dziejów, stawiając pytania dotyczące zjawiska wspólnoty między ludźmi. W końcu historia jest jednym wielkim eksperymentem z zakresu nauk społecznych – nawet jeśli bez jasno sformułowanych założeń, bez kontrolowanych zmiennych, niestety najczęściej też bez zgody poddanych im uczestników, nie mówiąc już o akceptacji komisji etyki.

Profesor Marcin Kula

 

Zaproszenie Profesora Marcina Kuli na wykład

 

Prof. dr hab. Marcin Kula - emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, członek-korespondent PAU. Historyk, z wykształcenia także socjolog. Przez wiele lat, wykładając, starał się zintegrować socjologię i historię. Z prowadzonych przezeń zajęć uczelnianych narodziła się grupa jego książek z podtytułami „Wykłady z socjologii historycznej”, publikowanych nakładem „Biblioteki Iberyjskiej”. Ostatnio ukazał się w jej ramach tytuł „Trzeba znać zasoby symboli”, a w druku znajduje się książka „Czy trzeba być wspólnotą?”. W 2020 r. wydał też autobiograficzną „Wizytówkę historyka” (Instytut Historii Nauki PAN, Wydawnictwo ASRA-JR).

 

Zapraszamy Państwa do wysłuchania NAGRANIA WYKŁADU

 

Organizator:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Współorganizatorzy:
Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ
Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

Data opublikowania: 07.04.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska