Oferta kursów i zapisy na zajęcia - PRACA SOCJALNA

Zasady studiowania

Dokumenty Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ obejmują przydatne informacje na temat kierunku praca socjalna, zasad studiowania w IS UJ oraz programu studiów:OFERTA KURSÓW realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/

Na stronie – w zakładce dedykowanej pracy socjalnej, przedstawiana jest pełna oferta kursów na dany cykl akademicki wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych przedmiotów (sposób realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS, treści programowe, forma zaliczenia etc.). Zaznaczamy, że Aplikacja Sylabus jest obowiązującym źródłem informacji dotyczącym oferty kursów w IS UJ, znajdują się w niej wszystkie aktualne dla danego cyklu kształcenia sylabusy 

2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/

W systemie USOS znajdują się tylko sylabusy kursów nowych, które nie znajdują się w Aplikacji Sylabus. Pozostałe obowiązujące sylabusy znajdują się w Aplikacji Sylabus

Aktualizacja oferty kursów - rok akademicki 2020/2021

W Aplikacji Sylabus UJ dostępne są opisy kursów oferowanych przez Instytut Socjologii UJ w danych cyklach kształcenia. Oferta kursów do wyboru jest zmienna i aktualizowana na początku każdego semestru.

Informacja na temat kursów zawieszonych w bieżącym roku akademickim oraz kursów przeniesionych z semestru zimowego na letni, znajduje się poniżej.
 

» Kursy zawieszone w semestrze letnim 2020/2021

  • Teoria i praktyka ekonomii społecznej - dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ

  • Obóz badawczy: Nastolatek w centrum – o sztuce pomagania w przestrzeni działania społecznego - dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ

» Kursy oferowane w semestrze letnim przeniesione z semestru zimowego 2020/2021

  • Socjologia i praca socjalna [WFZ.IS-PS1-001] – prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

  • Prawo socjalne [WFz.IS-Pso2-002K] - dr Janusz Karp

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia odbywają się przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS)

Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami dotyczącymi obsługi portalu USOS:

Jak uzyskać dostęp do MsTeams

Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne w roku akademickim 2020/2021 zajęcia i spotkania realizowane będą przede wszystkim zdalnie. W tym celu wykorzystujemy głównie platformę Microsoft Teams.

Narzędzie Microsoft Teams to jedna z wielu aplikacji dostępnych dla wszystkich pracowników/czek i studentów/ek Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach chmury Office 365. Dowiedź się JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MS TEAMS.

Dokumenty archiwalne (zasady studiowania i katalogi studiów)