Oferta kursów i zapisy na zajęcia - PRACA SOCJALNA

Zasady studiowania

Dokumenty "Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ" obejmują przydatne informacje na temat kierunku praca socjalna, zasady studiowania w IS UJ oraz program studiów:OFERTA KURSÓW realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/

Na stronie – w zakładce dedykowanej pracy socjalnej, przedstawiana będzie oferta kursów na dany cykl akademicki wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych przedmiotów (sposób realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS, treści programowe, forma zaliczenia etc.)

2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/
 

Aktualizacja oferty kursów - rok akademicki 2020/2021

W Aplikacji Sylabus UJ dostępne są oferowane przez Instytut Socjologii UJ kursy. Poszczególne kursy nie są jednak oferowane każdego roku. Oferta bywa wzbogacana o nowe kursy, niektóre kursy są zawieszane, przenoszone z semestru zimowego na letni lub odwrotnie.

Poniżej znajdują się informacje na temat kursów zawieszonych, przeniesionych i nowych. Informacje te są aktualizowane na bieżąco.

Informacja na temat zajęć aktualizowana jest przez mgr Olgę Maciejewską po zatwierdzeniu zmiany przez wicedyrektor ds. dydaktycznych dr hab. Marcjannę Nóżkę, prof. UJ.

Data ostatniej aktualizacji: 17 września 2020 r.
 

» Kursy zawieszone

-

» Kursy przeniesione na semestr letni 2020/21

  • Socjologia i praca socjalna [WFZ.IS-PS1-001] – prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

» Kursy nowe (których nie ma w Aplikacji Sylabus)

-

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia odbywają się przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS)

Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami dotyczącymi obsługi portalu USOS:

Jak uzyskać dostęp do MsTeams

Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia i spotkania realizowane będą przede wszystkim zdalnie. W tym celu wykorzystujemy głównie platformę Microsoft Teams.

Narzędzie Microsoft Teams to jedna z wielu aplikacji dostępnych dla wszystkich pracowników/czek i studentów/ek Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach chmury Office 365. Dowiedź się JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MS TEAMS.

Dokumenty archiwalne (zasady studiowania i katalogi studiów)