Komitet Organizacyjny Zjazdu

 • dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ – przewodnicząca
 • dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ – wiceprzewodnicząca
 • mgr Marta Kamińska - sekretarz
 • mgr Agnieszka Radzik-Kupiec

Rada Naukowa i Programowa Zjazdu

 • dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej:
 • dr hab. Anna Michalska, prof. UAM
 • dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
 • prof. dr hab. Barbara Kromolicka
 • dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ
 • dr hab. Tadeusz Kamiński
 • dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
 • dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ
Data opublikowania: 23.03.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska