Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

aktualności

Zaproszenie na wykład Profesora Andrzeja Rycharda pt. "Instytucje w stanach nadzwyczajnych czy instytucje stanów nadzwyczajnych?"

Szanowni Państwo, mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na wykład Profesora Andrzeja Rycharda pt. Instytucje w stanach nadzwyczajnych czy instytucje stanów nadzwyczajnych?, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie. Kilka słów o wykładzie: Pandemia i rosyjska agresja to niewątpliwie sytuacje nadzwyczajne. Jaką rolę w takich okresach pełnią instytucje, szczególnie te, które stoją na straży ładu demokratycznego i chroniącego praworządność? Takie sytuacje tworzą swoisty paradoks: są to okresy zmiany, także dotyczącej instytucji. I pojawia się klasyczne pytanie: jak zmiana instytucjonalna może być stabilizowana przez same instytucje, skoro to ich właśnie zmiana dotyczy? Nawiązując do koncepcji Douglas’a North’a: jak instytucje mogą stabilizować reguły gry, skoro to gra właśnie o reguły? Niekiedy, jak w przypadku zmiany choć częściowo sterowanej (np. transformacja) ten dylemat daje się rozwiązać. Trudniej, gdy zmiana jest nieoczekiwana, gdy staje się właśnie „sytuacją nadzwyczajną”.
więcej o Zaproszenie na wykład Profesora Andrzeja Rycharda pt. "Instytucje w stanach nadzwyczajnych czy instytucje stanów nadzwyczajnych?"
aktualności studenci doktoranci

XII Kongres Młodej Socjologii

Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza do udziału w XII Kongresie Młodej Socjologii, który odbędzie się w dniach 20-22 maja 2022 roku. Kongres w tym roku odbędzie się online. Kongres Młodej Socjologii stanowi przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy_ek, reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych - socjologii, antropologii, etnologii, geografii, psychologii (stosowanej), politologii, prawa i innych, jeśli tylko naukowe rozważania mieszczą się w proponowanej tematyce Kongresu. Głoszone przez nich referaty mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Stanowią one zwykle pierwsze próby dzielenia się wynikami swojej aktywności naukowej przez początkujących badaczy i badaczki albo prezentację wyników badań uzyskiwanych w toku kolejnych etapów pisania prac magisterskich lub rozpraw doktorskich.
więcej o XII Kongres Młodej Socjologii
aktualności

XVIII Zjazd Socjologiczny - Biuletyn Zjazdowy

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Zjazdowego przygotowanego przez Komitet Organizacyjny XVIII Zjazdu Socjologicznego! Ideą Biuletynu jest możliwie szerokie i przejrzyste informowanie o przygotowaniach do Wydarzenia, które odbędzie się w dniach 14 - 17 września 2022 roku w Warszawie. prof. Krzysztof Konecki, przewodniczący PTS prof. Kaja Gadowska, przewodnicząca Rady Programowej Zjazdu prof. Anna Giza, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Pod koniec roku 2020, kiedy Rady Programowa i Komitet Organizacyjny XVIII Zjazdu Socjologicznego rozpoczęły prace nad jego przesłaniem i wiodącymi tematami, wszyscy mieli świadomość niespotykanej skali dotykających nas zmian. Nikt jednak nie przypuszczał wówczas, że do zjawisk
więcej o XVIII Zjazd Socjologiczny - Biuletyn Zjazdowy
aktualności

Seminarium Zakładu Antropologii Społecznej IS UJ

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Seminarium Zakładu Antropologii Społecznej IS UJ, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 31 marca 2022 r. o godz. 13:30. Spotkanie będzie miało formę hybrydową. Zapraszamy do Instytutu Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52, pok. 53, a także na platformę Microsoft Team: LINK do spotkania. Gościem Seminarium będzie nasz wybitny serbski kolega Aleksandar Bošković z Institute of Archaeology w Belgradzie, który w swoim wystąpieniu zapuści się w fascynujące rejony historii antropologii. William Robertson Smith and early anthropology This will be a presentation of the life and career of one of the most prominent anthropology’s ancestors, William Robertson Smith (1846-1894). Following his early study of kinship and marriage in Early Arabia, Smith was one of the scholars who profoundly influenced the development and establishment of anthropology in the late 19th century. His study of the relationship between myth and ritual influenced generations of scholars, both in anthropology, and in the so-called “Myth and Ritual School.” Although respected and studied,
więcej o Seminarium Zakładu Antropologii Społecznej IS UJ
aktualności

Raport The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

W lutym bieżącego roku opublikowany został najnowszy raport The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dotyczący zmian klimatu. Dokument zatytułowany Zmiany klimatu 2022: Konsekwencje, adaptacja i zagrożenia stanowiący podsumowanie dla decydentów, koncentruje się na skutkach zmian klimatycznych oraz możliwościach i sposobach odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. Przygląda się również ludzkiej świadomości i wrażliwości w tym obszarze oraz niejako zmusza do refleksji nad tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na codzienne życie ludzi – i na ich przyszłość. Raport został opracowany i zaakceptowany przez 270 naukowców i naukowczyń z całego świata. Stanowi formę podsumowania aktualnej wiedzy, jaką posiadamy na temat wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy i społeczeństwa, a także dostępnych strategii działania oraz koniecznych działań.
więcej o Raport The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
aktualności

Spotkanie inaugurujące działanie Special Interest Group of EASSW "Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work”.

W minioną środę odbyło się seminarium naukowe zatytułowane Edukacja w przestrzeniach trudnego dziedzictwa, połączone ze spotkaniem inaugurującym działanie Special Interest Group of European Association of Schools of Social Work (in the application process) Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work. To inicjatywa łącząca przedstawicieli i przedstawicielki kilku ośrodków akademickich z Polski i zagranicy, których zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki przestrzeni trudnego dziedzictwa i znaczenia uniwersalnych aspektów Zagłady dla teorii i praktyki klinicznej pracy socjalnej oraz edukacji uwikłanej w pamięć. W seminarium udział wzięli:
więcej o Spotkanie inaugurujące działanie Special Interest Group of EASSW "Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work”.
aktualności studenci doktoranci pracownicy konferencje

CALL: Międzynarodowa Konferencja pt. "Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych"

Międzynarodowa Konferencja pt. Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych w stulecie publikacji Argonautów zachodniego Pacyfiku 26 - 27 września 2022 roku Setna rocznica publikacji monografii „Argonauci zachodniego Pacyfiku”, będącej pierwszym raportem z badań terenowych na Wyspach Trobrianda, podczas których sformułowane i przetestowane zostały najważniejsze założenia etnografii Bronisława Malinowskiego, stanowi doskonałą okazję do podjęcia na nowo, w odświeżonej formule, refleksji nad jego obecnością we współczesnych naukach społecznych i humanistyce. Życiu i twórczości Bronisława Malinowskiego poświęcono już wiele ważnych prac. Przede wszystkim trzeba wymienić pierwszy tom biografii autorstwa Michaela Younga, opublikowany również po polsku, a także prace Adama Kupera, Petra Skalnika i Roberta Thorntona oraz innych historyków antropologii. Bardzo ważną rolę w tym obszarze odgrywają od wielu lat projekty krakowskiego środowiska antropologicznego w Instytucie Socjologii UJ. Zostały one zainspirowane przez ucznia Malinowskiego, Andrzeja
więcej o CALL: Międzynarodowa Konferencja pt. "Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych"
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na spotkanie z prof. Piotrem Sztompką pt. "Kryzys wiarygodności"

Szanowni Państwo, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na wykład prof. Piotra Sztompki pt. Kryzys wiarygodności. Spotkanie odbędzie się 16 marca br. (środa) o godz. 18:00 na Facebooku WSIiZ oraz o godz. 19:00 na YouTube WSIiZ. Podczas wykładu prof. Piotra Sztompki dowiemy się: czym właściwie jest kryzys wiarygodności i co możemy zrobić, aby go przezwyciężyć? Czym jest wiarygodność, a czym zaufanie? Dlaczego wiarygodność jest tak ważna w relacjach międzyludzkich? Jak rozpoznać wiarygodnych partnerów? Zachęcamy do obejrzenia zapowiedzi wykładu
więcej o Zaproszenie na spotkanie z prof. Piotrem Sztompką pt. "Kryzys wiarygodności"
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na cykl spotkań pt. "Edukacja aksjologiczna w przestrzeniach trudnego dziedzictwa"

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Muzeum KL Plaszow Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie Warsztat Terapii Zajęciowej przy Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz Special Interest Group of European Association of Schools of Social Work (in the application process): HOLOCAUST HERITAGE FOR CONTEMPORARY CLINICAL SOCIAL WORK serdecznie zapraszają na cykl wydarzeń zatytułowanych Edukacja aksjologiczna w przestrzeniach trudnego dziedzictwa, który odbędzie w dniach 13 marca - 23 czerwca 2022 roku.
więcej o Zaproszenie na cykl spotkań pt. "Edukacja aksjologiczna w przestrzeniach trudnego dziedzictwa"
aktualności

Zaproszenie na wykład Profesora Henryka Domańskiego pt. Symboliczne i "obiektywne" dystanse klasowe. Polska: 2019 - 2021

Szanowni Państwo, mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na wykład Profesora Henryka Domańskiego pt. Symboliczne i "obiektywne" dystanse klasowe. Polska: 2019 - 2021, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie. Kilka słów o wykładzie: Na dystanse społeczne związane z położeniem materialnym, pozycją rynkową i walką o interesy pracownicze nakładają się dystanse symboliczne, opierające się na zachowaniach i wartościowaniu ludzi według kryteriów wyższości-niższości, czy też jakichkolwiek cech, które mogą być tak interpretowane (Bourdieu, Friedman, Lamont, …). Jest to efekt przekonania o istnieniu „sprawiedliwego świata”, który reguluje zachowania jednostek, i że pewne zachowania zasługują na pozytywną ocenę a inne na negatywną i proporcjonalnie do tego powinno się ludzi wynagradzać. Podłożem kształtowania się dystansów symbolicznych jest styl życia utożsamiany z wzorami uczestniczenia w kulturze. Powstaje pytanie, w jakim stopniu prawidłowości dotyczące tych zjawisk, uchwycone w kilku krajach zachodnich, występują w Polsce? Czy symboliczne dystanse klasowe hierarchizują ludzi silniej czy słabiej w porównaniu z położeniem materialnym i pozycją rynkową.
więcej o Zaproszenie na wykład Profesora Henryka Domańskiego pt. Symboliczne i "obiektywne" dystanse klasowe. Polska: 2019 - 2021