Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

aktualności

Nagroda im. Kazimierza Dobrowolskiego za rok 2020

Werdykt Jury Nagrody im. Kazimierza Dobrowolskiego za rok 2020 Jury w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach (przewodniczący) prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki prof. dr hab. Piotr Sztompka rozpatrzyło kandydatury do nagrody im. Kazimierza Dobrowolskiego za rok 2020 w dwóch kategoriach: kategoria prac (monografii) autorskich kategoria prac współautorskich oraz "pod redakcją".
więcej o Nagroda im. Kazimierza Dobrowolskiego za rok 2020
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 22 grudnia 2021 r.

Uwaga! Informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Zarządzeniem nr 133 z dnia 1 grudnia 2021 roku ustanowił w dniu 22 grudnia 2021 roku dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych.
więcej o Dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 22 grudnia 2021 r.
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na konferencję "Codzienność w czasach pandemii (w doświadczeniach autorów dzienników)"

Instytut Literatury zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej Codzienność w czasach pandemii (w doświadczeniach autorów dzienników), która odbędzie się w Warszawie, w pomieszczeniach "Nowego Świata Muzyki", ul. Nowy Świat 63, w dniu 3 grudnia 2021 roku. Osoby zainteresowane w bezpośrednim uczestnictwem w obradach proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru na adres: konferencja.dzienniki@gmail.com W dyskusji będą mogły wziąć udział osoby, które będą uczestniczyć w obradach na miejscu w „Nowym Świecie Muzyki”. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału na miejscu do środy 1 grudnia do godz. 16:00. Liczba miejsc jest ograniczona, więc przy potwierdzeniu udziału bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń.
więcej o Zaproszenie na konferencję "Codzienność w czasach pandemii (w doświadczeniach autorów dzienników)"
aktualności

Zaproszenie na wykład Profesora Krzysztofa T. Koneckiego pt. Idea towarzyskości i nietowarzyskości. Kilka uwag o ładzie interakcyjnym we współczesnej Polsce.

Szanowni Państwo, mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa wykład Profesora Krzysztofa T. Koneckiego pt. Idea towarzyskości i nietowarzyskości. Kilka uwag o ładzie interakcyjnym we współczesnej Polsce, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie. Kilka słów o wykładzie: Wykład będzie dotyczył koncepcji towarzyskości oraz rytuałów interakcyjnych jako elementów konstruowania ładu interakcyjnego. Uwarunkowania ładu interakcyjnego będą analizowane w terminach koncepcji interakcjonistycznych i socjologii kontemplatywnej. Zaburzenia w ładzie interakcyjnym spowodowane mogą być określoną interpretacją i oceną zmian strukturalnych, ideologicznych dysk
więcej o Zaproszenie na wykład Profesora Krzysztofa T. Koneckiego pt. Idea towarzyskości i nietowarzyskości. Kilka uwag o ładzie interakcyjnym we współczesnej Polsce.
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na 9. Seminarium Skoncentrowane na Osobie

Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie oraz Instytut Socjologii UJ serdecznie zapraszają na 9. Seminarium Skoncentrowane na Osobie O tym jak Arbin uwierzył w siebie dla dzieci, rodziców, nauczycieli! PROGRAM: 12:00-12:10 Wprowadzenie 12:10-12:30 Lilka słów o tym, czy bohaterowie książek dla dzieci muszą być superbohaterami? dr Roksana Jędrzejewska-Wróbel, autorka książek dla dzieci 12:30-13:00 Rozmowa z Magdaleną Małyniuk, 8-letnią autorką książki dla dzieci pt. O tym jak Arbin uwierzył w siebie 13:00-13:15 Przerwa
więcej o Zaproszenie na 9. Seminarium Skoncentrowane na Osobie
aktualności studenci doktoranci pracownicy covid-19

Komunikat nr 33 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii

UWAGA! Informujemy, że zgodnie z treścią Komunikatu nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci i doktoranci poza czasem zajęć dydaktycznych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych Uczelni. Ponadto (...) studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki również w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni. Obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
więcej o Komunikat nr 33 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii
aktualności

28 listopada 2021 r. - 103. rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce

28 listopada 1918 r. Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.1 Przełomowe dla sytuacji polskich kobiet były szczególnie dwa jego zapisy. Artykuł 1 Dekretu stanowił: Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat. Artykuł 7 precyzował zaś bierne prawo wyborcze: Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele(ki) państwa, posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania, jak również wojskowi. Postanowienia Dekretu były na ówczesny czas dość rewolucyjne. W wielu bowiem krajach kobiety otrzymały pełne prawa wyborcze wiele lat później. Dość wspomnieć, że w Wielkiej Brytanii czynne prawo wyborcze kobiet uznano w 1918 roku, ale bierne dopiero w roku 1928, we Francji w 1944 r. we Włoszech w roku 1945, w Szwajcarii zaś dopiero w roku 1971.2
więcej o 28 listopada 2021 r. - 103. rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce
aktualności

11 listopada 2021 roku - 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Święto Niepodległości – obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r.1, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 lipca 1945 r.2, następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.3 pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. Jest dniem wolnym od pracy i zajęć uniwersyteckich. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich jej podległych uwolnionemu z twierdzy w Magdeburgu Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej przybył do Warszawy. Tego samego dnia zawarto rozejm w Compiègne pieczętujący ostateczną klęskę Niemiec w Wielkiej Wojnie.4 Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość, co było procesem stopniowym i złożonym, a sama data 11 listopada przyjęta została jako symbol tamtych wydarzeń.
więcej o 11 listopada 2021 roku - 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
aktualności studenci doktoranci pracownicy

FORUM IS UJ: Miejskie sąsiedztwo z perspektywy teorii praktyk społecznych

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach FORUM IS UJ, które odbędzie się 16 listopada 2021 roku w godzinach 13:30-14:30. UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkanie odbędzie się w trybie online, na platformie MsTeams - zespół Forum IS UJ - kod dostępu: b6tn868 - LINK do spotkania w MsTeams Będziemy mieć przyjemność wysłuchać wystąpienia dr hab. Marcjanny Nóżki, prof. UJ, dr hab. Andrzeja Bukowskiego, prof. UJ i dr hab. Marty Smagacz-Poziemskiej, prof. UJ pt. Miejskie sąsiedztwo z perspektywy teorii praktyk społecznych. Wystąpienie, przygotowan
więcej o FORUM IS UJ: Miejskie sąsiedztwo z perspektywy teorii praktyk społecznych
aktualności

Zaproszenie na wykład Profesora Michała Kaczmarczyka pt. „Wiedza w obliczu populizmu”

Szanowni Państwo, mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na wykład Profesora Michała Kaczmarczyka pt. Wiedza w obliczu populizmu, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie. Kilka słów o wykładzie: Sieć internetowa i związane z nią technologie niebywale zwiększyły dostępność wiedzy i możliwość uzupełniania jej zasobów przez niemal każdego. Jednocześnie w społeczeństwie informacyjnym spada zaufanie do ekspertów i rośnie wiara w niesprawdzone przekonania. Zjawiska te bywają uważane za jedno ze źródeł sukcesów populizmu politycznego. Jednym z jego przejawów jest zresztą wzbudzanie niechęci do ekspertów i przenoszenie idei równości politycznej do sfery wiedzy, tak jakby wszyscy mieli równe prawo do bycia ekspertami w każdej sprawie. Tendencję tę wzmacnia jeszcze głoszone niekiedy hasło zastąpienia ekspertów „sztuczną inteligencją”.
więcej o Zaproszenie na wykład Profesora Michała Kaczmarczyka pt. „Wiedza w obliczu populizmu”