Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki sortowane według etykiety: pracownicy

Aktualności

Ogłoszenie wspólnego konkursu POB FutureSoc i POB qLife

22.03.2023
Ogłoszenie konkursu na wsparcie współpracy interdyscyplinarnej pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych. Konkurs realizuje zadanie interdyscyplinarnej współpracy między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych jako działanie nr 4 w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Do konkursu mogą być zgłaszane interdyscyplinarne projekty obejmujące tematykę badawczą POB FutureSoc i POB qLife ze szczególnym uwzględnieniem tematyki powiązanej z projektem flagowym Centrum Badań Mózgu.
więcej o Ogłoszenie wspólnego konkursu POB FutureSoc i POB qLife

Wystawa "Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Zapomniane ewangelickie i kobiece dziedzictwo"

06.03.2023
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy zatytułowanej Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Zapomniane ewangelickie i kobiece dziedzictwo przygotowanej przez prof. dr hab. Grażynę Kubicę-Heller, która podczas wydarzenia wygłosi także wykład wprowadzający. Środa, 8 marca 2023 roku, godz. 16:00 Instytut Religioznawstwa UJ Wystawa prezentuje kulturową historię ewangelickiego diakonatu Schlesisches Evangelisches Schwesternhaus. Była to jedna z pierwszych możliwości kariery zawodowej kobiet na Śląsku Cieszyńskim. Diakonat został powołany do życia w 1892 roku razem z Powszechnym Szpitalem Zboru Ewangelickiego Cieszyńskiego. Dzięki pracy profesjonalnych diakonis-pielęgniarek jego
więcej o Wystawa "Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Zapomniane ewangelickie i kobiece dziedzictwo"

Socjologia kryzysu: społeczne odpowiedzi na wojnę w Ukrainie

03.03.2023
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Socjologii UJ zapraszają na spotkanie naukowe i dyskusję w ramach cyklu Wieczory socjologiczne: Socjologia kryzysu: społeczne odpowiedzi na wojnę w Ukrainie. Prowadzenie: Andrzej Bukowski (OK PTS, Instytut Socjologii UJ) Kiedy? Czwartek, 16 marca 2023 roku, godz. 18:00 Gdzie? Instytut Socjologii UJ, Grodzka 52, sala 79 (II piętro) W spotkaniu udział wezmą: Małgorzata Felińska, Inwazja Rosji na Ukrainę w doświadczeniu polskich i ukraińskich studentów W prezentacji podejmiemy problem uobecniania się wojny w życiu społecznym w miejscach leżących poza strefą bezpośrednich działań wojennych.
więcej o Socjologia kryzysu: społeczne odpowiedzi na wojnę w Ukrainie

FORUM IS UJ: Naród polski - etniczny czy obywatelski?

28.02.2023
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu FORUM IS UJ, które odbędzie się 9 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Czytelni Biblioteki Instytutu Socjologii UJ. Będziemy mieć przyjemność wysłuchać wystąpienia prof. dr hab. Marka Kuci zatytułowanego Naród polski - etniczny czy obywatelski? Zapowiedź wystąpienia: W literaturze akademickiej i publicystyce oraz w świadomości potocznej rozpowszechnione jest przekonanie, że Polacy są narodem etnicznym, a nie obywatelskim. Ten główny nurt reprezentują najwybitniejsi badacze-teoretycy narodów i nacjonalizmów.
więcej o FORUM IS UJ: Naród polski - etniczny czy obywatelski?

Przedłużona rejestracja na Jubileuszową Konferencję TYGIEL 2023 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

24.02.2023
Szanowni Państwo, z uwagi na liczne prośby przedłużamy rejestrację udziału na jubileuszową Konferencję Naukową TYGIEL 2023 Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Rejestracja zostanie zamknięta już 2 marca 2023 roku. Spotkanie odbędzie się 23 - 26 marca 2023 roku w formie hybrydowej (Lublin/online). CELE KONFERENCJI inspiracja do nawiązania współpracy integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami
więcej o Przedłużona rejestracja na Jubileuszową Konferencję TYGIEL 2023 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

Zaproszenie do udziału w pilotażu projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

08.02.2023
Serdecznie zapraszamy do udziału w pilotażu projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni. Działania w ramach pilotażu koncentrować będą się na indywidualnym i wieloaspektowym wsparciu nauczycieli/nauczycielek w obszarze podnoszenia kompetencji dydaktycznych, wprowadzaniu nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych oraz planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Osobom uczestniczącym w projekcie będzie towarzyszył(a) Doradca/Doradczyni. Oferujemy od 15 do 18 godzin wsparcia w procesie, który będzie miał następujące etapy: rozpoznanie potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Pilotażu - dookreślenie celów i oczekiwań w zakresie współpracy z Doradcą/Doradczynią, zakontraktowanie przebiegu współpracy,
więcej o Zaproszenie do udziału w pilotażu projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

CRIMINALISATION AND CITIZENSHIP - zaproszenie do udziału w seminarium poświęconym kryminalizacji i obywatelstwu

07.02.2023
REGISTRATION NOW OPEN, FEB 22nd - 23rd, Kraków (Poland) and online (MsTeams) THEMATIC SEMINAR: CRIMINALISATION AND CITIZENSHIP Extending beyond narrow, legal conceptualisations of citizenship, this two-day seminar offers a critical reflection on citizenship in terms of responsibilities, subjectivities and the logics regulating access to, and the content of, rights and entitlements. It asks about shifting forms of belonging and state-citizen relations in the context of expanding criminalisation - understood broadly as the application of criminal law, crime control measures and imaginaries of (il)legality in the management of discourses, practices and populations.
więcej o CRIMINALISATION AND CITIZENSHIP - zaproszenie do udziału w seminarium poświęconym kryminalizacji i obywatelstwu

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym

02.02.2023
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie socjologii w ramach realizacji projektu pt. PLAN’EAT: Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Stanowisko: Adiunkt Jednostka: Wydział Filozoficzny Termin składania dokumentów: 05.03.2023 Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora; posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
więcej o Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym

IV edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich

31.01.2023
Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2021 i 2022.
więcej o IV edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich

Zaproszenie na konferencję "Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa"

31.01.2023
KONFERENCJA naukowo-edukacyjna Szkoła wartości FUNDAMENTY DOBREGO SPOŁECZEŃSTWA 28 lutego 2023 r., godz. 15:00 MCDN OK, ul. Garbarska 1, Kraków możliwe uczestnictwo stacjonarnie lub online Jak rozmawiać z młodzieżą o wartościach? Co dla dzisiejszych młodych ludzi jest ważne, a co trudne? Czy we współczesnej szkole jest miejsce na kształtowanie uczniowskich postaw? Jaka jest w tym rola nauczyciela? Konferencja Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa ma na celu wsparcie nauczycieli w działaniach wychowawczych (niezależnie od pełnienia funkcji wychowawcy klasy) w trakcie pracy z młodzieżą oraz motywowanie ich do podejmowania trudu kształtowania postaw uczniów w oparciu o kanon wartości społecznych i kulturowych stanowiących trzon polskiej i europejskiej kultury.
więcej o Zaproszenie na konferencję "Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa"