Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Urbaniak

stanowisko: adiunkt badawczy

e-mail: anna.urbaniak@uj.edu.pl


Anna Urbaniak (Pawlina) specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru gerontologii społecznej a jej praca naukowa łączy socjologię, politykę społeczną oraz geografię społeczną. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół innowacyjnych metod badawczych w badaniach społecznych oraz procesów wykluczenia społecznego w starszym wieku. Jej praca doktorska otrzymała nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie gerontologii społecznej za lata 2014 - 2017.

Aktualnie pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim jako adiunkt badawczy i ma Uniwersytecie Ekonomicznym jako wykładowca. Współpracuje z Irish Centre for Social Gerontology przy National University of Ireland Galway oraz Katedrą Socjologii na Uniwersytecie Wiedeńskim w ramach innowacyjnych projektów badawczych dotyczących wykluczenia społecznego osób starszych. Jest aktywnym członkiem najbardziej znaczących, międzynarodowych sieci socjologów i gerontologów społecznych: Gerontological Society of America, International Sociological Association, British Society of Gerontology oraz członkiem Zarządu Research Network on Ageing w European Sociological Association (RN01 ESA). Jest także założycielką i przewodniczącą międzynarodowej sieci badawczej dotyczących podejść partycypacyjnych w badaniach nad starością i starzeniem się (PAAR Network).

W latach 2014 - 2022 wzięła udział w 25 konferencjach naukowych. Występowała z referatami na najważniejszych międzynarodowych konferencjach socjologicznych i gerontologicznych organizowanych przez European Sociological Association, British Society of Gerontology, International Sociological Association oraz Gerontological Society of America aktywnie współtworząc międzynarodowy dyskurs naukowy w obszarze gerontologii społecznej i innowacyjnych metod badawczych.

W roku 2021 zorganizowała także dwa międzynarodowe sympozja: Developing a gendered perspective on exclusion from social relations in later life w ramach 50. Konferencji British Society of Gerontology w Lancaster oraz Doing Ageing research together: Innovative perspectives on Participatory Approaches w ramach Gerontological Society of America w Phoenix.

Przyczynia się do rozwoju dyskursu naukowego w ramach socjologii, geografii społecznej, polityki społecznej i gerontologii społecznej regularnie przygotowując recenzje dla następujących czasopism naukowych: Ageing and Society, Health & Place, Health and Social Care in the Community, Polish Sociological Review. Przygotowuje także recenzje projektów zgłaszanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki oraz COST Action.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • badania partycypacyjne
 • wykluczenie społeczne osób starszych
 • nierówności społeczne w cyklu życia

Wybrane Publikacje

Książki

 • Ćwiklicki M., Urbaniak A. (2019). Studium przypadku w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków (ISBN 9788372527752)
 • Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., Brzosko-Sermak A., Pawlina A. (2015). Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast: przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków (ISBN: 9788362511891)
 • Krzyżowski Ł., Kowalik W., Suwada K., Pawlina A. (2014). Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością, Scholar, Warszawa (ISBN: 9788373836983)


Monografie redagowane

 • Urbaniak A., Wanka A (eds.)(2023) Routledge International Handbook of Participatory Approaches in Ageing Research, Routledge
 • Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (eds.)(2019). Miasto, Ekonomia, Kultura (City, Economy and Culture), Scholar, Warszawa (ISBN: 9788365390011)
 • W. Kowalik, Pawlina A. (eds.)(2015). Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości (New phenomena and processes in research on Polish ageing culture), Wydawnictwo AGH, Kraków (ISBN: 9788374647670)


Artykuły w czasopismach

 • Galčanová- Batista, L., Urbaniak, A., & Wanka, A. (2022). Doing ageing research in pandemic times: a reflexive approach towards research ethics during the COVID-19 pandemic. Ageing & Society, 1-12. doi:10.1017/S0144686X22000733
 • Aartsen, M., Walsh, K., Villar, F., Lowenstein, A., Katz, R., Naim, S. P., Motel-Klingebiel, A., Wanka, A., Urbaniak, A., Hansen, T., & Vidovićová, L. (2021). Exclusion from Social Relations in Later Life and the Role of Gender: A Heuristic Model. Gender a Výzkum / Gender and Research, 22(1), 16–35. https://doi.org/10.13060/gav.2021.005
 • Urbaniak, A. (2021). (Re)production of Inequalities in Retirement Practices and Meanings Assigned to the Term ‘Retiree’ in the Post-Communist Context. Frontiers in Sociology, 6, 136. https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.686674
 • Urbaniak A. and Walsh K. (2020). Policy and practise perspectives on older adult critical life-course transitions and place in Ireland. Health and Social Care in the Community, 29(5), e97-e106, doi: https://doi.org/10/111/hsc.13249
 • Urbaniak, A., Falk, K., & Heusinger, J. (2020). Navigating care in rural areas: Strategies employed by older adults with continuing care needs and their impact on social exclusion. Health & Place, 66, 102423. doi: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2020.102423
 • Urbaniak A. and Walsh K. (2019). The interrelationship between place and critical life transitions in later life social exclusion: A scoping review. Health & Place, 60, 102234. doi: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.102234.


Rozdziały w recenzowanych monografiach

 • Urbaniak A., Wanka A., Walsh K., Oswald F. (2021).The Relationship Between Place and Life-Course Transitions in Old-Age Social Exclusion: A Cross-Country Analysis. [w:] Walsh K., Sharf T., Van Regenmortel S., Wanka A.(eds). Social Exclusion in Later Life. Interdisciplinary and Policy Perspectives, Springer: Cham, pp. 209-221.(https://doi.org/10.1007/978-3-030-51406-8)
 • Urbaniak A. (2020). Understanding and performing care in rural contexts in Central Europe. [in:] Skinner M., Winterton R., and Walsh K. (eds). Rural Gerontology: Towards Critical Perspectives on Rural Ageing, Routledge: London, pp.210-221 (ISBN 9780367894795).
 • Urbaniak A. (2019). Wykorzystanie podejścia mix-methods w analizowaniu procesów starzenia się w perspektywie lokalnej [w:] Herudzińska M.H (ed.). Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku (II edycja). Warszawa: Wydawnictwo SGGW, pp. 303-314. (ISBN 9788375837070)
 • Urbaniak A. (2019). Retirement-friendly City? Kraków jako środowisko życia początkujących emerytów [w:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (eds.). Miasto, ekonomia, kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp.149-166. (ISBN: 9788365390011)
 • Urbaniak A. (2017). Proces starzenia się ludności województwa małopolskiego z perspektywy polityki senioralnej [w:] Hrynkiewicz J. and Potrykowska A. (eds.). Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, T. 6, Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, pp.73-86. (ISBN 9788370276416)

Obecnie realizowane projekty

 • Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO)
 • Socially Excluded Older Adults: Voices and Experiences (SEVEN)

Zrealizowane projekty:

 • A life course perspective on the GENdered PATHways of exclusion from social relations in later life, and its consequences for health and wellbeing (GENPATH), 2019-2023
 • PLACED-Lives, 2018-2020
 • Care in place, 2018
 • Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego, 2017
 • Zastosowanie metodologii mix-methods w badaniu lokalnych perspektyw starzenia się, 2017
 • Jedność w rozmaitości – rozmaitość w jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju powiatu krakowskiego, 2014-2015
 • Młodzi emeryci w środowisku wielkomiejskim. Społeczne konteksty wzorów aktywności, 2014
 • WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków, 2013-2014
 • Po zakończeniu aktywności zawodowej: bierność czy wycofanie? Relacje społeczne i wzory aktywności w grupie młodych emerytów w Krakowie, 2013

Inne aktywności

 • Założycielka i przewodnicząca sieci badawczej PAAR (Participatory Approaches in Ageing Research)
 • Zastępczyni przewodniczącej RN01 European Sociological Association
 • Członkini British Socety of Gerontology