SOCJOLOGIA - studia II stopnia

Socjologiczne studia magisterskie na UJ umożliwią Ci pogłębienie zainteresowań problematyką społeczną, a jednocześnie stworzą szansę wyboru własnej ścieżki kształcenia. Nasze studia zapewniają solidną wiedzę, dzięki której zyskasz swobodną orientację w świecie zjawisk i problemów społecznych, a zarazem kompetencje, które pozwolą Ci bez trudu podjąć pracę w zawodzie.

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ

Elastyczne studiowanie

Program studiów II stopnia składa się ze specjalizacji oraz kursów oferowanych poza nimi. Wybraną przez siebie specjalizację studenci realizują już od pierwszego semestru studiów.

Oferujemy specjalizacje:

 • Analiza danych i badania społeczne
 • Komunikowanie społeczne
 • Społeczeństwo miejskie


Obowiązkowe dla wszystkich studentów/ek są trzy kursy:

 • „Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności" (kurs teoretyczny/monograficzny)
 • „Statystyczna analiza danych" (kurs metodologiczny)
 • „Analiza danych jakościowych" (kurs metodologiczny)


W trakcie studiów studenci muszą łącznie zrealizować:

 • minimum 20 ECTS z puli kursów teoretycznych/monograficznych (w ramach specjalizacji i/lub poza nią)
 • minimum 30 ECTS z puli kursów metodologicznych (w ramach specjalizacji i/lub poza nią)
 • minimum dwa seminaria tematyczne, czyli autorskie, zaawansowane kursy prowadzone w małych grupach (poza specjalizacjami)
 • seminarium magisterskie
 • lektorat języka obcego (angielskiego)
 • co najmniej jeden kurs w języku obcym (z dowolnej grupy kursów)

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o studiach II stopnia w IS UJ, zobacz: TUTAJ

Każda ze specjalizacji na studiach socjologicznych II stopnia ma swój program. Nad jakością nauczania na specjalizacji czuwają specjalnie do tego powołani koordynatorzy/koordynatorki.

Studenci/ki wybierają specjalizację na studiach socjologicznych poprzez wypełnienie i podpisanie DEKLARACJI WYBORU SPECJALIZACJI przed rozpoczęciem studiów.

Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy złożyć w momencie zapisu na studia w Sekretariacie studiów II stopnia Instytutu Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52, p. 59d.

Indywidualny Tok Studiów

Możliwy jest także tzw. Indywidualny Tok Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta/studentkę własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.

Aby otrzymać ITS, należy złożyć wniosek do Zastępczyni Dyrektora IS UJ ds. dydaktycznych, dr Ewy Kopczyńskiej. Szczegółowe informacje dostępne są w DOKUMENCIE.