Zawiadomienia o obronach

» Rok 2021

W dniu 24 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 16:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Martini

pt. Practicing the city in a homeless situation. A socio-spacial study
(streszczenie)

Obrona odbędzie się zdalnie na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ
kod zespołu: sopiqxe

Promotorka:
dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ

Recenzenci: 
dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ (recenzja)
dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (recenzja)

 

 

W dniu 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Czech

pt. Społeczne uwarunkowania i funkcje przekładu w instytucjach Unii Europejskiej 
(streszczenie)

Obrona odbędzie się zdalnie na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ
kod zespołu: 5e6apxh

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Sztompka

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Kucia (recenzja)
prof. dr hab. Marek Ziółkowski (recenzja)

 

 

W dniu 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Jedlikowskiej 

pt. Modele interpretacyjne nauki - perspektywa socjologiczna
(streszczenie)

Obrona odbędzie się zdalnie na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ

Promotor:
prof. dr hab. Grażyna Skąpska

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Kucia (recenzja)
dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB (recenzja)

 

» Rok 2020

W dniu 30 października 2020 r. (piątek) o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Muszyńskiego

pt. Validity of the Overclaiming Technique as a Method to Account for Response Bias in Self-Assessment Questions. Analysis on the Basis of the PISA 2012 Data
(streszczenie)

Obrona odbędzie się na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ
Kod zespołu w MsTeams: cz6s8fl

Promotor:
prof. dr hab Jarosław Górniak

Recenzenci:
dr hab. Piotr Jabkowski, prof. UAM (recenzja)
dr hab. Roman Konarski, prof. UG (recenzja)

 

 

W dniu 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Król

pt. Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka. Autonomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce
(streszczenie)

Obrona odbędzie się na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ 
Kod zespołu w MsTeams: ojax1am

Promotorka:
dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ

Recenzentki:
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz. (recenzja)
dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr. (recenzja)

 

 

W dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Passia

pt. Od pamięci do promocji. Wykorzystywanie górnośląskiego dziedzictwa i tożsamości w XXI wieku

Obrona odbędzie się na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ
Kod zespołu w MsTeams: 8tmckdn

Promotor:
prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Szmeja (recenzja)
prof. dr hab. Marek S. Szczepański (recenzja)

 

 

W dniu 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 14:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Szklarczyka

pt. Mechanizmy reprezentacji interesów pracowników i pracodawców na szczeblu centralnym w Polsce w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku

Obrona odbędzie się na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ
Kod zespołu w MsTeams: mm5byg4

Promotor:
prof. dr hab. Jarosław Górniak

Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Gorlach (recenzja)
prof. dr hab. Juliusz Gardawski (recenzja)

 

 

W dniu 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 na platformie Microsoft Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Emanuele Raganato

pt. The Decline of Wind-Bands in Southern Italy A Historical Sociological Analysis 
(streszczenie)

Promotor:
dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ

Recenzenci:
prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer (recenzja)
dr hab. Bogumiła Mika (recenzja)

Obrona odbędzie się pod LINKIEM


Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków

 

» Rok 2019

W dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 14:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Stępnika

pt. Decyzje prokreacyjne młodych Polaków w zmieniającym się kontekście kulturowym (streszczenie)

Promotorka:
prof. dr hab. Maris Flis

Recenzentki:
prof. dr hab. Krystyna Slany (recenzja)
prof. dr hab. Anna Kwak (recenzja)


Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

 

W dniu 4 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 14:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Tendery

pt. Protest jako mechanizm bezpieczeństwa systemu społecznego – na przykładzie protestów studenckich w Serbii i Bułgarii (streszczenie)

Promotorka:
prof. dr hab. Maria Flis

Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Gorlach (recenzja)
prof. dr hab. Michał Buchowski (recenzja)


Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

» Rok 2018

W dniu 19 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Koniewskiego

pt. Measuring the teacher effect on academic achievement (streszczenie)

Promotor:
prof. dr hab. Jarosław Górniak

Recenzenci:
prof. Johann Bacher (recenzja)
dr hab. Roman Konarski, prof. UG (recenzja)

 

 

W dniu 7 czerwca 2018 roku o godz. 12:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Żuchowskiej-Zimnal

pt. Ubiór jako narzędzie konstruowania i komunikowania tożsamości jednostkowej w kulturze ponowoczesnej (streszczenie)

Promotorka:
prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Flis (recenzja)
prof. dr hab. Rafał Drozdowski (recenzja)

 

 

W dniu 30 maja 2018 roku o godz. 12:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Prokop-Dorner.

pt. Courtesy stigma – a subjective experience of relatives of individuals with mental disorders in Poland (streszczenie)

Promotorka:
prof. dr hab. Maria Flis

Recenzenci:
prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (recenzja)
dr hab. Włodzimierz Piątkowski (recenzja)

 

 

W dniu 15 marca 2018 roku o godz. 14:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Kaczorowskiego

pt. Social construction of ethnic identity among young Kurdish migrants in Istanbul (streszczenie)

Promotor:
prof. dr hab. Janusz Mucha

Recenzenci:
dr hab. Adam Szymański (recenzja)
dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska (recenzja)

 

Wszystkie prace doktorskie wraz z recenzjami znajdują się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

» Rok 2017

W dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 13:00 w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Antosz 

pt. The mechanism of structural shirking (streszczenie)

Promotor:
prof. dr hab. Jarosław Górniak

Recenzenci:
prof. Flaminio Squazzoni (recenzja)
dr. hab. Tadeusz Sozański (recenzja)

 

 

W dniu 8 maja 2017 roku o godz. 10:00 w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Krzaklewskiej

pt. Spory wokół koncepcji dorosłości. Nowe wzory kulturowe w Polsce (streszczenie)

Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Slany

Recenzenci:
dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ (recenzja)
prof. dr hab. Anna Kotlarska-Michalska (recenzja)

 

 

W dniu 12 października 2017 roku o godz. 12:00 w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Mateusza Magierowskiego

pt. Wzory (nie)pamięci. Społeczne mechanizmy pamiętania i zapominania o zbrodniach popełnianych przez Polaków na przedstawicielach innych grup etnicznych w społecznościach lokalnych (streszczenie)

Promotor:
dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

Recenzenci:
dr hab. Piotr Kwiatkowski, prof. SWPS (recenzja)
dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP (recenzja)

 

 

W dniu 12 października 2017 roku o godz. 14:30 w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Duch-Dyngosz

pt. Upamiętnianie społeczności żydowskich w byłych sztetlach we współczesnej Polsce. „Przepracowywanie pamięci” czy „nadużywanie pamięci”? Na przykładzie wybranych miejscowości byłej Galicji” (streszczenie)

Promotor:
dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

Recenzenci:
Prof. Barbara Törnquist-Plewa (recenzja)
dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP (recenzja)

 

Wszystkie prace doktorskie wraz z recenzjami znajdują się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

» Rok 2016

W dniu 8 stycznia 2016 roku o godz. 12.30 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Anny Pawliny.

Pt. „Młodzi emeryci w środowisku wielkomiejskim na progu XXI wieku. Analiza wzorów aktywności i ich kontekstów społecznych" (streszczenie)

Promotor:    prof. dr hab. Anna Karwińska
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Frieske (recenzja), dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (recenzja)            

 

W dniu 16 marca 2016 roku w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Kamila Łuczaja.

Pt.  „Gust estetyczny a reklama prasowa. Analiza kulturowa i ewolucjonistyczna na przykładzie Polski"
(streszczenie)

Promotor:    prof. dr hab. Janusz Mucha
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Jacyno (recenzja), prof. dr hab. Rafał Drozdowski (recenzja)             

 

W dniu 21 marca 2016 roku o godz. 13.30 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Karoliny Czerskiej-Shaw.

Pt. „Immigrant Integration Policies and National Identity Building. A Comparative Study of Citizenship Models and Testing Schemes in France and the United Kingdom" (streszczenie)

Promotor:    prof. dr hab. Zdzisław Mach
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn (recenzja), prof. dr hab. Andrzej Piotrowski (recenzja)  

 

W dniu 8 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w Collegium Novum w sali 30, przy ul. Gołębiej 24, odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Zuzanny Drożdżak.

Pt. „The influence of intergenerational social mobility on health: the analysis of the social mechanism based on Polish population data" (streszczenie)

Promotor:    prof. dr hab. Jarosław Górniak          
Recenzenci: prof. Bjørgulf Claussen (recenzja), prof. dr hab. Henryk Domański (recenzja)

 

W dniu 12 maja 2016 roku o godz. 15.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Izabeli Nawrot-Adamczyk.

Pt. „Reakcja na wielokrotne wykluczenie: Mobilizacja kobiet indiańskich w Kanadzie w latach 1968-1985" (streszczenie)

Promotor:    prof. dr hab. Krzysztof Gorlach 
Recenzenci: dr hab. Ewa Malinowska (recenzja), prof. UŁ, prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek (recenzja

 

W dniu 28 listopada 2016 roku o godz. 14.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Justyny Struzik.

Pt. „Ruchy queerowe w Polsce – analiza socjologiczna”

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Slany
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach (recenzja), prof. dr hab. Joanna Mizielińska (recenzja)

 

W dniu 28 listopada 2016 roku o godz. 16.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Anny Strzebońskiej.

Pt. „Metaanaliza w Ewaluacji Programów Społecznych”

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Górniak
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki (recenzja), dr hab. Michał Federowicz (recenzja)

 

W dniu 16 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Elżbiety Ptak.

Pt. „Współczesne migracje zagraniczne ze wsi podhalańskiej na przykładzie Ludźmierza”

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym (recenzja),  prof. dr hab. Krystyna Slany (recenzja)

 

W dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 13.30 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Michała Wanke.

Pt. „Konstruowanie tożsamości w Internecie przy użyciu publicznych dokumentów osobistych” (streszczenie)

Promotor: dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Flis (recenzja), prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (recenzja)

 

Wszystkie prace doktorskie wraz z recenzjami znajdują się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

» Rok 2015

W dniu 12 stycznia 2015 roku o godz. 15.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Miłosza Miszczyńskiego.

Pt. „The Lifecycle of a Global Production Node: A View From Below" 

Promotor:    Dr hab. Jacek Nowak
Recenzenci: Dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM, dr hab. Andrzej Bukowski

 

W dniu 9 kwietnia 2015 roku o godz. 13.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Katarzyny Stec.

Pt. „Współczesny młody Polak w muzeach – miejscach pamięci utworzonych na terenach byłych obozów koncentracyjnych i zagłady"

Promotor:    dr hab. Marek Kucia, prof. UJ            
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak, prof. dr hab. Edmund Nowak

 

W dniu 13 lipca 2015 roku w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali 60 odbyły się:

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Wita Huberta.

Pt. „Kapitał społeczny w Internecie. Style korzystania z Sieci a sposoby mobilizowania zasobów społecznych przez jej użytkowników" 

Promotor:    dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ   
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. dr hab. Grażyna Skąpska 

       

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Karola Kurnickiego.

Pt. „Ideologie w mieście: o społecznej produkcji przestrzeni"

Promotor:    prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, prof. dr hab. Ewa Rewers

        

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Konrada Turka.

Pt. „Czynniki kształtujące sytuacje osób starszych na rynku pracy. Rola pracodawców" 

Promotor:    prof. dr hab. Jarosław Górniak
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki,  prof. dr hab. Juliusz Gardawski

 

Wszystkie prace doktorskie wraz z recenzjami znajdują się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

» Lata 2012-2014

W dniu 21 lipca 2014 roku o godz. 11.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Elżbiety Olzackiej.
Pt. „Wojna a kultura. Rola czynników kulturowych w nowożytnej rewolucji militarnej" 
Promotor:            dr hab. Marek Kucia, prof. UJ   
Recenzenci:         prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, prof. dr hab. Marian Golka

       

W dniu 28 października 2014 roku o godz. 15.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Katarzyny Gucwy-Porębskiej.
Pt. „Rola środowiskowych służb pomocy społecznej w procesie readaptacji osób skazanych przedterminowo zwolnionych z zakładów karnych"
Promotor:           dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
Recenzenci:        dr hab. Piotr Nowak, prof. dr hab. Kazimierz Frieske

     

W dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 13.30 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Krzysztofa Tomanka.
Pt. „O lojalności pracowników korporacji krakowskich"
Promotor:    dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ        
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Mariański, prof. dr hab. Juliusz Gardawski
Prace doktorskie wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

POZOSTAŁE OBRONY PRAC DOKTORSKICH

10 kwietnia 2014

 • dr Maciej Drwięga
  tytuł: „Między organizacją i dezorganizacją społeczną w mieście średniej wielkości. Studium Sanoka"
  promotor: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

 

13 marca 2014

 • dr Joanna Cent
  tytuł: „Antynomie zrównoważonego rozwoju. Konflikty lokalne wokół wdrażania programu Natura 2000"
  promotor: prof. dr hab. Jarosław Górniak

 

9 stycznia 2014

 • dr Piotr Płucienniczak
  tytuł: „Krytyka polityczna jako współczesny ruch Nowej Lewicy. Studium socjologiczne"
  promotor: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
 • dr Dariusz Brzeziński
  tytuł: „Myślenie utopijne w teorii społecznej Zygmunta Baumana"
  promotor: prof. dr hab. Maria Flis
 • dr Maciej Ciesielski
  tytuł: „Powiązania pomiędzy wojskiem, polityką a gospodarką: konsekwencje regulacje prawnych"
  promotor: prof. dr hab. Grażyna Skąpska

 

12 grudnia 2013

 • dr Grażyna Badura
  tytuł: „O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze"
  promotor: prof. dr hab. Maria Flis

 

14 listopada 2013

 • dr Karolina Keler
  tytuł: „Eksplikacja i aplikacja koncepcji wskaźnika w badaniach i praktyce społecznej"
  promotor: Dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ
 • dr Anna Szwed
  tytuł: „Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła katolickiego i w świadomości polskich księży"
  promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

 

10 października 2013

 • dr Agnieszka Legut-Zimnal
  tytuł: „Polska diaspora w Uni Europejskiej. Procesy kształtowania się diaspory w oparciu o studium organizacji etnicznych i polityki państwa wysyłającego"
  promotor: Prof. dr hab. Zdzisław Mach
 • dr Marcin Zwierżdżyński
  tytuł: „Religia w szkołach publicznych w Polsce. Analiza konstruowania znaczenia religii na podstawie materiałów do nauczania religii w liceach z lat 1990-2007"
  promotor: Prof. dr hab. Irena Borowik

 

26 września 2013

 • dr Radosław Tyrała
  tytuł: „Niewierzący w Polsce współczesnej. Portret socjologiczny"
  promotor: Prof. dr hab. Janusz Mucha
 • dr Aleksandra Gruszczyk
  tytuł: „Czarne światło. Analiza zjawiska powojennej traumy społecznej w kulturze Stanów Zjednoczonych"
  promotor: Prof. dr hab. Grażyna Skąpska

 

9 maja 2013

 • dr Łucja Piekarska-Duraj
  tytuł: „Konstruowanie wspólnego dziedzictwa w europejskich szlakach kulturowych"
  promotor: prof. dr hab. Zdzisław Mach
 • dr Agnieszka Trąbka
  tytuł: „Strategie tożsamościowe globalnych nomadów. Mobilność jako kreator biografii"
  promotor: prof. dr hab. Maria Flis

 

11 kwietnia 2013

 • dr Magdalena Piejko
  tytuł: "Społeczne i personalne funkcje fotografii amatorskiej"
  promotor: prof. dr hab. Piotr Sztompka
 • dr Katarzyna Wojnicka
  tytuł: "Męskie ruchy społeczne w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska"
  promotor: prof. dr hab. Krystyna Slany

 

14 marca 2013

 • dr Agata Anacik
  tytuł: „Romskie kobiety współcześnie - tożsamości, identyfikacje, wybory"
  promotor: dr hab. Maria Szmeja, prof. AGH

 

7 lutego 2013

 • dr Eliza Litak
  tytuł: „Pamięć a tożsamość na przykładzie wspólnot religijnych: rzymskokatolickiej, greckokatolickiej i prawosławnej w Polsce"
  promotor: prof. dr hab. Irena Borowik

 

13 grudnia 2012

 • dr Markus Lipowicz
  tytuł: "Przejście od nowoczesności do ponowoczesności. Analiza podstaw postmodernizacji procesów uspołeczniania u wybranych przedstawicieli myśli społecznej" promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

 

11 października 2012

 • dr Barbara Woźniak
  tytuł: „Religijność jako wyznacznik zdrowia i jakości życia osób starszych"
  promotor: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
   
 • dr Renata Salwowska-Stachowiak
  tytuł: „Wpływ oddziaływań terapeutycznych na funkcjonowanie osób współuzależnionych"
  promotor: prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

 

13 września 2012 roku

 • dr Christopher Brighton
 • tytuł: „Socio-Cultural Values In the Development of Intercultural Communication Competence of Polish Learners of English"
  promotor: dr hab. Anna Lubecka, prof. UJ
   
 • dr Paulina Niechciał
 • tytuł: „Tożsamość zaratusztriańskiej mniejszości religijnej we współczesnym Iranie. Analiza na przykładzie społeczności teherańskiej"
  promotor: prof. dr hab. Irena Borowik

 

21 czerwca 2012 roku

 • dr Justyna Stypińska
  tytuł: „Dyskryminacja osób starszych na rynku pracy w Polsce - analiza socjologiczno-prawna"
  promotor: prof. dr hab. Grażyna Skąpska

 

30 maja 2012

dr Anna Fiń
tytuł: "Ukraińska i polska diaspora w USA. Studium wzajemnych relacji w społeczeństwie pluralistycznym"
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Babiński

dr Ewa Jaglarz
tytuł: "Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy województwa małopolskiego. Analiza wybranych aspektów zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki miejsc pracy"
promotor: prof. dr hab. Jacek Wódz

 • dr Barbara Lewicka
  tytuł: "Nekropolia – miejsce czy przestrzeń? Studium socjologiczne na przykładzie cmentarzy Katowic"
  promotor: prof. dr hab. Marek Szczepański

 

Wszystkie prace doktorskie wraz z recenzjami znajdują się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.