O nas

Działalność naukowa i edukacyjna Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest odbiciem zarówno bogatej tradycji, jak i obecnych, zróżnicowanych zainteresowań badawczych jego pracowników i pracowniczek oraz doktorantów i doktorantek.

Dzieje krakowskiej socjologii uniwersyteckiej sięgają końca dziewiętnastego wieku. Po zmiennych kolejach różnych inicjatyw, w 1930 roku doszło do utworzenia Katedry Etnologii i Socjologii, kierowanej najpierw przez prof. Jana Stanisława Bystronia, a później przez prof. Kazimierza Dobrowolskiego.

Katedra ta przekształciła się w 1957 roku w Katedrę Etnografii Ogólnej i Socjologii, a jej kierownikiem pozostał Kazimierz Dobrowolski. W placówce tej rozwijany był w szczególności nurt metody integralnej i studiów historyczno-kulturowych, a także perspektywa antropologii społecznej reprezentowana przez prof. Andrzeja Waligórskiego - ucznia Bronisława Malinowskiego. W tym samym 1957 roku powołana została do życia Katedra Socjologii i Demografii, kierowana przez prof. Pawła Rybickiego i skoncentrowana na zagadnieniach społeczno-strukturalnych oraz ludnościowych (te ostatnie podejmowała głównie doc. Wanda Czarkowska).

W 1970 roku doszło do połączenia obu katedr i utworzenia Instytutu Socjologii UJ. Jego dyrektorami byli kolejno Profesorowie Władysław Kwaśniewicz, Piotr Sztompka, Andrzej K. Paluch, Tadeusz Borkowski, Zdzisław Mach, Krzysztof Frysztacki, Marian Niezgoda, Marek Kucia, Marcin Lubaś i (obecnie) Kaja Gadowska.

Jedna z kluczowych właściwości Instytutu jest udział jego pracowników i pracowniczek, doktorantów i doktorantek oraz studentów i studentek w ogólnopolskiej oraz światowej współpracy naukowej i dydaktycznej; jako symbol można potraktować fakt, iż Piotr Sztompka pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (International Sociological Association).

Instytut posiada akredytacje, zarówno akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jak i przyznaną przez ogólnopolską Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną z siedzibą w Poznaniu, aktualizowane co 5 lat i stanowiące swoisty "certyfikat jakości" - potwierdzenie najwyższego poziomu merytorycznego i organizacyjnego prowadzonych studiów.

 
POZNAJ INSTYTUT SOCJOLOGII UJ!

 

Sylwetki osób związanych na przestrzeni lat z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prezentujemy w zakładce HISTORIA


Pobierz LOGOTYP Instytutu Socjologii UJ
 

Współpraca

Instytut Socjologii UJ to jednostka, która współpracuje nie tylko z innymi ośrodkami badawczymi i naukowymi w Polsce i na świecie, ale także z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, firmami i mediami. Działalność ekspercka, analizy, raporty... - formy tej współpracy są różne!

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w dziedzinach, którymi zajmują się pracownicy i pracowniczki Instytutu Socjologii UJ, serdecznie polecamy zakładki Pracownicy oraz Zakłady i Centra, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o podejmowanych przez nich działaniach, realizowanych badaniach i projektach, publikacjach, a także adresy mailowe proacowników i pracowniczek IS UJ.