dr Anna Szwed

stanowisko: adiunktka
e-mail: anna.szwed@uj.edu.pl

dr Anna Szwed - jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień płci i religii, socjologii kultury, socjologii religii oraz socjologii mediów. Autorka artykułów poświęconych kobietom i katolicyzmowi oraz judaizmowi. W latach 2009-2014 zaangażowana w projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczące m.in. ewaluacji dydaktyki w szkolnictwie wyższym, współpracy nauk społecznych i gospodarki itp.).

Zainteresowania naukowe

 • socjologia religii
 • płeć i religia
 • kobieta w nauczaniu i praktyce Kościoła rzymskokatolickiego
 • sprawsto religijne kobiet
 • marketing religijny

Publikacje

 • A. Szwed, Typy legitymizacji w wypowiedziach hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce na temat gender i praw reprodukcyjnych, "Studia Socjologiczne" 2019, nr 3, s. 81-108.
 • A. Szwed, „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę!”. Konstruowanie kryzysu rodziny w wypowiedziach Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce - treści i funkcje, "Przegląd religioznawczy" 2018, nr 2, s. 81-96.
 • A. Szwed, K. Zielińska, A War on Gender? The Roman Catholic Church’s Discourse on Gender in Poland, [w:] S. P. Ramet, I. Borowik (red.), Religion, Politics, and Values in Poland: Continuity and Change Since 1989, Palgrave Macmillan, New York 2017, s. 113–136.
 • A. Szwed, Kto się boi gender? Kościół rzymskokatolicki w Polsce i kategoria płci, "Kultura i Edukacja", 3/2015, s. 278-289.
 • A. Szwed, Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży, NOMOS, Kraków 2015.
 • A. Szwed, Równość płci, dyskryminacja i feminizm w opiniach księży rzymskokatolickich w Polsce, „Przegląd religioznawczy" 2010, nr 3, s. 157-170.
 • W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010.
 • W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed, System ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, [w:] W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010, s. 99-119.
 • S. Rudnicki, A. Szwed, Ocenianie oceniających. Trzy pytania o ewaluację zajęć dydaktycznych, [w:] W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010, s. 35-49 (przedruk).
 • A. Szwed, "Distance from the altar". Gender Perception amongst Roman Catholic Priests in Poland, [w:] E. Adamiak, M. Chrząstowska, Ch. Methuen, S. Sobkowiak (red.), Gender and Religion in Central and Eastern Europe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2009, s. 243-260.
 • S. Rudnicki, A. Szwed, Ocenianie oceniających. Trzy pytania o ewaluację zajęć dydaktycznych, „Kultura i Polityka", nr 5/2009, s. 127-139.
 • A. Szwed, Kobiety i judaizm. Różne drogi do podmiotowości, [w:] B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka (red.), Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo RABID, Kraków 2009, s. 19-34.
 • A. Szwed, Kościół rzymskokatolicki o kobiecie. Między teorią a praktyką, [w:] B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka (red.), Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo RABID, Kraków 2009, s. 75-102.
 • A. Szwed, „Nie ma Kościoła bez kobiet" – obraz roli kobiet w wypowiedziach księży katolickich [na podstawie badań jakościowych], [w:] E. Adamiak, M. Chrząstowska (red.) Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego o kobietach w Polsce w latach 1978-2005, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2008, s. 361-374.
 • A. Szwed, Ta, która spogląda na króla. Rola kobiety w tradycyjnym judaizmie, [w:] K. Leszczyńska, A. Kościańska (red.), Kobiety i religie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006.

Obecnie realizowane projekty badawcze

2018-2021 - kierowniczka projektu "Opór i podporządkowanie. Sprawczość religijna rzymskokatolickich kobiet w Polsce", realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13 (nr umowy UMO-2017/26/D/HS6/00125)