Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ

(…) Jedynie poprzez integrację oraz kolektywne działanie będziemy w stanie sprawić, że studencki głos zostanie usłyszany. Bardzo cieszy nas fakt, że górę nad partykularnymi interesami uczelni wzięła studencka solidarność i troska o przyszłość naszego zawodu.

Katarzyna Bułka - pierwsza Przewodnicząca KNSPS UJ, fragm. relacji z debaty studenckiej pod tytułem Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa, która odbyła się w czerwcu 2015 r. w ramach I Tygodnia Pracy Socjalnej


Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstało w maju 2015 roku z inicjatywy samych studentów i studentek tego kierunku, jako przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów oraz doświadczeń. Istotą działań podejmowanych w ramach Koła jest uczenie się poprzez aktywne uczestnictwo w (od)budowaniu kultury pracy socjalnej. Zaangażowanie w zmianę prowadzi do zwiększenia świadomości poczucia wpływu na rzeczywistość, daje jeszcze większą moc i pozytywną energię do budowania relacji z tymi Osobami, które wędrują przez życie w poszukiwaniu sensu.

Podstawą działalności Koła są wspólne inicjatywy skupione wokół promowania pracy socjalnej między innymi przez:

  • integrację środowiska studenckiego
  • współpracę z organizacjami oraz instytucjami aktywnie działającymi na rzecz pracy socjalnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym
  • działalność naukowo-badawczą

W KNSPS UJ aktywnie działają studentki i studenci pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich na kierunku praca socjalna oraz studiów doktoranckich w IS UJ.

Lista członków i członkiń jest otwarta - osoby zainteresowane (także studentów i studentki innych kierunków) serdecznie zapraszamy do współpracy!


Opiekun Naukowy KNSPS UJ: 
dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ

Siedziba Koła: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 117 (II piętro)
Adres e-mail: knspsuj@gmail.com
Facebook: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ

Zob. Statut Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ