Oferta kursów i zapisy na zajęcia - PRACA SOCJALNA

Zasady studiowania

REGULAMIN STUDIÓW 


Dokumenty Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ obejmują przydatne informacje na temat kierunku praca socjalna, zasad studiowania w IS UJ oraz programu studiów:


OFERTA KURSÓW realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/

Na stronie – w zakładce dedykowanej pracy socjalnej, przedstawiana jest pełna oferta kursów na dany cykl akademicki wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych przedmiotów (sposób realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS, treści programowe, forma zaliczenia etc.). Zaznaczamy, że Aplikacja Sylabus jest obowiązującym źródłem informacji dotyczącym oferty kursów w IS UJ, znajdują się w niej wszystkie aktualne dla danego cyklu kształcenia sylabusy 

2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/

W systemie USOS znajdują się tylko sylabusy kursów nowych, które nie znajdują się w Aplikacji Sylabus. Pozostałe obowiązujące sylabusy znajdują się w Aplikacji Sylabus

Dokumenty archiwalne (zasady studiowania i katalogi studiów)

Aktualizacja oferty kursów - rok akademicki 2021/2022

W Aplikacji Sylabus UJ dostępne są opisy kursów oferowanych przez Instytut Socjologii UJ w danych cyklach kształcenia. Oferta kursów do wyboru jest zmienna i aktualizowana na początku każdego semestru.


Data ostatniej aktualizacji: 1 października 2021 r.

 

» Kursy zawieszone w semestrze zimowym 2021/2022

  • Religia w trosce o człowieka. Religijne uwarunkowania dobrostanu jednostki i wspólnoty - prowadząca: prof. dr hab. Irena Borowik
     
  • Praca socjalna z osobami uzależnionymi/z zaburzeniami zdrowia psychicznego-obóz badawczy - prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
     
  • Praca socjalna w sytuacji kryzysowej - prowadząca: dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
     

» Kursy przeniesione z semestru zimowego na semestr letni 2021/2022

  • Socjologia i praca socjalna - prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia odbywają się przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS)

Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami dotyczącymi obsługi portalu USOS:

Jak uzyskać dostęp do MsTeams

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022: W roku akademickim 2021/2022 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego z zachowaniem aktualnych wymogów reżimu sanitarnego.

Głównym narzędziem wykorzystywanym na Uniwersytecie Jagiellońskim do realizacji zajęć zdalnych jest Microsoft Teams. To jedna z wielu aplikacji dostępnych dla wszystkich pracowników/czek i studentów/ek Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach chmury Office 365.

Dowiedź się JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MS TEAMS