dr Krzysztof C. Matuszek

dr Krzysztof C. Matuszek (ur. 1976) – zajmuje się teorią socjologiczną i filozofią nauk społecznych. Doktorat obronił na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Naukowców. Opublikował m.in. Der Krieg als autopoietisches System, Wiesbaden: VS Verlag (Springer Science) 2007; Ontology, Reality and Construction in Niklas Luhmann’s Theory, „Constructivist Foundations“ 10(2)/2015 oraz Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2017.

Zainteresowania naukowe

 • współczesne teorie socjologiczne
 • filozofia nauk społecznych
 • teoria systemów społecznych (Niklas Luhmann)
 • polityka jako system komunikacji
 • organizacje jako systemy komunikacji
 • kultura i polityka współczesnych Niemiec

Publikacje


Monografie
 • Krzysztof C. Matuszek, 2017, Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka, Kraków, Księgarnia Akademicka, 171 s.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2010, Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna, Kraków, Wydawnictwo WAM, 164 s.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2007, Der Krieg als autopoietisches System. Die Kriege der Gegenwart und Niklas Luhmanns Systemtheorie, Wiesbaden, Deutscher Universitäts-Verlag und VS Verlag für Sozialwissenschaften (Springer Science), 150 s.

Publikacje w czasopismach
 • Krzysztof C. Matuszek, 2015, “Ontology, Reality and Construction in Niklas Luhmann’s Theory”, Constructivist Foundations 10(2)/2015 (czasopismo notowane w Thomson Reuters’s Arts & Humanities Citation Index, ERIH PLUS oraz Scopus), s. 203-210.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2015, “Author’s Response: The Epistemological Argument”, Constructivist Foundations 10(2)/2015, s. 223-224.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2014, “System polityki w perspektywie teorii Luhmanna”, w: Horyzonty Polityki 5(12), s. 15-29.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2014, “Editorial: The Political System: Autonomous, Self-Reproducing and Non-Human?”, w: Horyzonty Polityki 5(12), s. 9-11.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2013, “Ortodoksja refleksyjna. Problem postsekularyzmu w świetle teorii systemów społecznych”, w: Stan Rzeczy 2(5), s. 234-253.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2012, „Problem z rozpoznaniem wroga. Krytyka teologii politycznej Carla Schmitta”, w: Horyzonty Polityki 3(4), s. 123-140.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2012, „Integracja Europy a obecna polityka Niemiec”, w: Horyzonty Polityki 4(5), s. 187-202.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2012, „Spór o Luhmanna. Odpowiedź na recenzje”, w: Stan Rzeczy 1(2), s. 291-294.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2001, „Rozważania o roli polityka. Koncepcja polityczności Carla Schmitta wobec Weberowskiej teorii polityki”, Civitas, nr 5, s. 231-247.
 • Krzysztof C. Matuszek, 1998, “Władza a przeszłość”, Arcana, nr 19, s. 175-180.
 • Krzysztof C. Matuszek, 1997, „Generacja X – Pan Incognito”, Arcana, nr 18, s. 159-161.

Redakcja monografii i tomów czasopism naukowych
 • Krzysztof C. Matuszek, 2014, redaktor tematyczny Horyzontów Polityki 5(12), temat zeszytu: The Political System: Autonomous, Self-Reproducing and Non-Human?, autorzy artykułów: Grażyna Skąpska (Uniwersytet Jagielloński), Stephan Stetter (Universität der Bundeswehr München), Michał Kaczmarczyk (Uniwersytet Gdański), Krzysztof C. Matuszek (Akademia Ignatianum w Krakowie).
 • Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek (red.), 2012, The Problem of Political Theology, Kraków, Wydawnictwo Ignatianum, autorzy rozdziałów: Leora Batnitzky (Princeton University), David Janssens (Tilburg University), Victoria Kahn (University of California, Berkeley), Till Kinzel (Braunschweig University of Technology), John P. McCormick (University of Chicago), Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński), Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski), Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Paweł Kaźmierczak (Akademia Ignatianum), Paweł Armada (Akademia Ignatianum), Arkadiusz Górnisiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Krzysztof C. Matuszek (Akademia Ignatianum), 228 s.

Rozdziały w monografiach
 • Krzysztof C. Matuszek, 2019, „Kommunikation statt Handeln. Ein Vorschlag zur Weiterführung des Luhmannschen Kommunikationsbegriffs“, w: Projektowanie komunikacji vol. 2, red. Mariusz Wszołek, Annette Siemes, Michał Grech, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo AT, Wrocław, s. 59-86.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2012, “The Problem with Recognizing the Enemy. Critical Review of Carl Schmitt`s Political Theology”, w: The Problem of Political Theology, red. Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek, Kraków, Wydawnictwo Ignatianum, s. 161-177.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2012, “Introduction: The Different Concepts of Political Theology”, w: The Problem of Political Theology, red. Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek, Kraków, Wydawnictwo Ignatianum, s. 23-28.

Recenzje i pozostałe publikacje
 • Krzysztof C. Matuszek, 2012, „Habermas a Luhmann - systemy i ideologie”, recenzja książki Tomasza Maślanki Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa, Warszawa: WUW 2011, w: Stan Rzeczy 2(1), s. 268-271.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2011, Homo creativus. Artyści o procesie tworzenia. Zebranie i opatrzenie wstępem, Horyzonty Wychowania 10, s. 193-220
 • Krzysztof C. Matuszek, 2006, recenzja książki ks. Andrzeja Zwolińskiego Wojna. Wybrane zagadnienia, Kraków: WAM 2003, w: Przegląd Humanistyczny 4(397), s. 132-134.
 • Krzysztof C. Matuszek, 2004, Wstęp do: Herfried Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków, WAM , s. I-IV.Krzysztof C. Matuszek, 1999, “O nierealności końca historii”, recenzja książek Francisa Fukuyamy, Koniec historii; Ostatni człowiek, Poznań: Z-sk i Spółka 1997, w: Civitas, nr 3, s. 242-250.

Przekłady naukowe
 • Krzysztof C. Matuszek, 2005, przekład tekstu Georga Simmla “Krzyżowanie się kręgów społecznych”, w: Socjologia. Lektury, red. Piotra Sztompka, Marek Kucia, Kraków, Znak, s. 238-244 (tytuł oryginału: Georg Simmel, „Die Kreuzung sozialer Kreise”, fragm. w: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Berlin 1958).
 • Krzysztof C. Matuszek, 2004, przekład książki: Herfried Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków, WAM, 226 s. (tytuł oryginału: Herfried Münkler, Die neuen Kriege, Hamburg: Rowohlt 2002).

Aktualne projekty badawcze

 • Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności. Antologia tekstów, wspólnie z dr. hab. Andrzejem Bukowskim i dr hab. Kają Gadowską.
 • Dylematy współczesnej polityki zagranicznej RFN – perspektywa niemiecka, anglosaska i polska”. Konstruktywistyczne ujęcie stosunków międzynarodowych.
 • Holacracy in the light of social systems theory”, wspólnie z dr Magdaleną Trzcionką, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Zrealizowane projekty badawcze

 • Konstruktivistische Konfliktforschung, okres trwania projektu: 2007 – 2013, charakter uczestnictwa: członek zespołu.
  Projekt finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft: Möglichkeiten einer sozialtheoretischen und methodischen Einheit multidisziplinärer konstruktivistischer Konfliktforschung in den Sozialwissenschaften, kierownik projektu: prof. Thorsten Bonacker, Projektnummer 36412440.
  Opis działalności: Międzynarodowy zespół badawczy Konstruktivistische Konfliktforschung zrzeszał socjologów, politologów i ekspertów z dziedziny stosunków międzynarodowych zajmujących się badaniem konfliktów społecznych w perspektywie konstruktywistycznej.
  Członkowie zespołu: prof. Klaus Schlichte (Universität Bremen), prof. Christoph Weller (Universität Augsburg), prof. Johannes Angermuller (The University of Warwick), prof. Stephan Stetter (Universität der Bundeswehr München), dr Eva Herschinger (Universität der Bundeswehr München), prof. Thorsten Bonacker (Philipps-Universität Marburg), prof. André Brodocz (Universität Erfurt), dr Krzysztof C. Matuszek (Akademia Ignatianum w Krakowie), prof. Susanne Buckley-Zistel (Philipps-Universität Marburg), prof. Heinz Messmer (Fachhochschule Nordwestschweiz), prof. Teresa Koloma Beck (Universität Műnchen), prof. Tobias Werron (Universität Bielefeld).
  Realizacja harmonogramu: Sympozja naukowe odbywały się dwa razy do roku (2007 - 2013) na różnych uczelniach niemieckich: 29 XI – 2 XII 2007 Philipps-Universität Marburg, Zentrum für Konfliktforschung & Institut für Soziologie, 29-30 V 2008 Universität Bielefeld, 29-30 I 2009 Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, 13-14 VII 2009 Universität der Bundeswehr München, 10-11 V 2010 Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, 19-29 V 2011 Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 19-20 I 2012 Universität Erfurt.
 • Homo politicus w świetle teorii systemów społecznych, okres trwania projektu: 2014 -2016, Badania statutowe w ramach pracy w Akademii Ignatianum w Krakowie 33/P/2014-2016, kierownik tematu: Krzysztof C. Matuszek.
 • Projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (wniosek 10428/07/AS „Publikacja pracy Krzysztofa C. Matuszka: Der Krieg als autopoietisches System”, przygotowywanie wersji książki w języku polskim), IX 2007 - IV 2010. Partnerzy instytucjonalni: Wydawnictwo WAM, VS Verlag für Sozialwissenschaften (Springer Science), kierownik projektu: Krzysztof C. Matuszek

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, XI 2011 - X 2014.
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, XII 2007.
 • Doktorat z wyróżnieniem, 2006, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, temat rozprawy doktorskiej: Der Krieg als autopoietisches System. Die Kriege der Gegenwart und Niklas Luhmanns Systemtheorie.

Referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach

 • Krzysztof C. Matuszek, 8-10 IV 2019, „Teoria Niklasa Luhmanna i jej metoda/metodologia”, konferencja Communication Design: Badanie i Projektowanie Komunikacji 9, Podlesice, organizator: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Krzysztof C. Matuszek, 26-27 IX 2017, “Religion and the Church in a postsecular society”, konferencja międzynarodowa Secularization in the Contemporary Catholic Church, Akademia Ignatianum w Krakowie.
 • Krzysztof C. Matuszek, 6 III 2012, „Some remarks about the democracy deficit in the EU”, konferencja polsko-niemiecka Wyzwania dla Europy, wyzwania dla Polski, Akademia Ignatianum w Krakowie.
 • Krzysztof C. Matuszek, 16-17 IX 2010, “The Problem with Recognizing the Enemy. Critical Review of Carl Schmitt`s Political Theology”, międzynarodowa konferencja Political Theology as the Problem, WSFP “Ignatianum” w Krakowie.
 • Krzysztof C. Matuszek, 13-14 VII 2009, „Konflikt als Institution“ (wspólnie z prof. Klausem Schlichte), sympozjum zespołu badawczego Konstruktivistische Konfliktforschung, Universität der Bundeswehr München.
 • Krzysztof C. Matuszek, 29-30 I 2009, "Eskalation von Gewaltkonflikten. Eine systemtheoretische Perspektive", sympozjum zespołu badawczego Konstruktivistische Konfliktforschung Auf der dunklen Seite der Macht: Gewalt in Konflikten, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin.
 • Krzysztof C. Matuszek, 29 XI – 2 XII 2007, „Die Selbstreferenz der konstruktivistischen Forschung: Die Beobachterperspektive des Konfliktforschers“, sympozjum zespołu badawczego Konstruktivistische Konfliktforschung Bedeutung konstruktivistischer Beobachterperspektiven für die Konfliktforschung, Philipps-Universität Marburg, Zentrum für Konfliktforschung & Institut für Soziologie.

Udział w komitetach redakcyjnych czasopism

 • "Horyzonty Polityki" - od 2012 do chwili obecnej, Akademia Ignatianum w Krakowie, członek redakcji, koordynator baz bibliograficznych CEEOL, Index Copernicus i RePEc – EconPapers, redaktor tematyczny zeszytu "Horyzonty Polityki" 5(12)
 • Horyzonty Wychowania, 2011-2012, Akademia Ignatianum w Krakowie, członek redakcji.

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

 • Zeitschrift für Soziologie
 • Constructivist Foundations
 • Stan Rzeczy
 • Argument: Biannual Philosophical Journal
 • Horyzonty Polityki