ERASMUS+ Studia

Program ERASMUS umożliwia studentom i studentkom Instytutu Socjologii UJ odbywanie części studiów zagranicą (zazwyczaj jest to jeden semestr). Na stypendium mogą wyjechać studenci i studentki studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
 

Dokąd wyjeżdżają studenci i studentki Instytutu Socjologii UJ?

Instytut Socjologii jest trzecią jednostką na całym Uniwersytecie Jagiellońskim pod względem liczby umów z uczelniami zagranicznymi. Dysponujemy ponad 90 miejscami na 44 uczelniach w całej Europie. Nasi studenci i studentki mają możliwość studiowania w jednym z 19 krajów.

W naszej ofercie znajdują się uniwersytety z: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Fancji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.
 

Pół roku lub rok w obcej kulturze, obcym języku, obcym środowisku i pośród obcych ludzi. Erasmus jest po to, żeby to co obce stało się bliskie, to co nieznane - oswojone, a to co stereotypowe - obezwładnione kontaktem z innymi ludźmi. Ci którzy podróżują już to wiedzą - tylko przez ekspozycję samego siebie na to co niewiadome, niepewne i nieoswojone zdobywa się wiedzę, doświadczenie, buduje charakter i... międzynarodowe przyjaźnie na całe życie.

Andrzej, student socjologii [ZOBACZ WIĘCEJ]
 

Dlaczego warto wyjechać na ERASMUSa?

Ponieważ Erasmus to:

  • szansa zdobycia unikalnego, międzynarodowego doświadczenia jeszcze w trakcie studiów,
  • możliwość zrealizowania oryginalnego projektu badawczego do pracy dyplomowej,
  • dostęp do dobrze zaopatrzonych bibliotek i najbardziej aktualnych baz danych,
  • ważny punkt w CV, który bez wątpienia liczy się dla przyszłego pracodawcy,
  • kontakt ze specjalistami w różnych obszarach socjologii i nauk społecznych,

ale także...

  • możliwość spotkania interesujących ludzi,
  • szansa na poznanie "od podszewki" innych kultur i krajów,
  • niezapomniane przeżycie i dobrze spędzony czas także poza murami uczelni!
     

Poza programem ERASMUS+ Studia studenci i studentki IS UJ mogą także korzystać z programu ERASMUS Mundus oraz z szerokiej oferty umów bilateralnych zawieranych przez Uniwersytet Jagielloński.

Więcej informacji o ofercie stypendiów zagranicznych znajduje się na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, w zakładce STUDENCI oraz na stronie: http://www.erasmus.org.pl/


Koordynatorka programu Erasmus+ Studia w IS UJ:
mgr Urszula Sarwa
e-mail: erasmus.is@uj.edu.pl
pokój 49

Przyjmowanie interesantów
poniedziałek - czwartek, godz. 11:00 - 14:00
piątek - dzień wewnętrzny 
 

ERASMUS+ Praktyki

Erasmus to nie tylko studia zagranicą, ale także zagraniczne praktyki. W ramach programu studenci i studentki Instytutu Socjologii UJ mogą wyjechać na trzymiesięczną praktykę do jednego spośród 27 krajów Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji.

Na praktykę Erasmusa można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit oraz do innych instytucji typu muzea, biblioteki itp.

Praktykantom/tkom oferowane jest dofinansowanie do pobytu w wysokości 350 lub 450 euro, w zależności od wybranego kraju.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-praktyki