Praktyki studenckie

SOCJOLOGIA

Studenci studiów pierwszego stopnia zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów (pomiędzy II a VI semestrem studiów) praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie. Studenci i studentki realizują praktyki w wybranych przez siebie firmach, agencjach badawczych, agencjach reklamowych i PR, mediach, organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządowych itp.

Za odbycie praktyk studenci otrzymują 2 punkty ECTS oraz zaliczenie. Punkty są dopisywane do łącznej liczby punktów uzyskanych na III roku niezależnie od terminu odbycia praktyk. Brak zaliczenia praktyki powoduje brak zaliczenia roku, w którym powinna być ostatecznie zrealizowana (to jest III roku studiów licencjackich).

Instytut Socjologii UJ sukcesywnie buduje bazę instytucji współpracujących, w których nasi studenci i studentki mogą odbywać praktyki. Lista instytucji, z którymi Instytut Socjologii UJ podpisał umowy o praktykach, dostępna jest u Koordynatorki ds. praktyk dla studentów i studentek socjologii.


Wśród instytucji, z którymi Instytut Socjologii UJ podpisał umowy o prowadzeniu praktyk są m.in:

 

Nasi studenci i studentki odbywają także praktyki w firmach i instytucjach takich jak:

  • CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej
  • Manpower Polska
  • Stowarzyszenie Manko
  • Alexander Mann Solutions
  • Pentor Research International
  • Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów
  • Muzeum Galicja
  • Urząd Morski w Gdyni
  • Stowarzyszenie Wiosna

Chętni mogą skorzystać także z oferty praktyk zagranicznych oferowanych w ramach programu Erasmus.


Koordynatorka ds. praktyk dla studentów i studentek socjologii:
dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
e-mail: magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl

 

PRACA SOCJALNA

Studenci i studentki kierunku praca socjalna mają możliwość realizowania praktyk zawodowych w wybranych przez siebie instytucjach pomocy społecznej i wsparcia, organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządowych itp.

Instytut Socjologii UJ sukcesywnie buduje bazę instytucji współpracujących, w których nasi studenci i studentki mogą odbywać praktyki. Zobacz: Wykaz instytucji, z którymi IS UJ ma podpisane porozumienia.

Chętni mogą skorzystać także z oferty praktyk zagranicznych oferowanych w ramach programu Erasmus.

Nasi studenci i studentki mają także możliwość realizacji praktyk w innej, wybranej przez siebie instytucji spoza powyższego wykazu. Wszelkich infromacji w tym zakresie udziela Koordynatorka ds. praktyk dla studentów i studentek pracy socjalnej w IS UJ.


Koordynatorka ds. praktyk dla studentów i studentek pracy socjalnej:
mgr Agnieszka Radzik-Kupiec
e-mail: agnieszka.radzik@uj.edu.pl