ERASMUS+ Studia

Program ERASMUS umożliwia studentom i studentkom Instytutu Socjologii UJ odbywanie części studiów za granicą (zazwyczaj jest to jeden semestr). Na stypendium mogą wyjechać studenci i studentki studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Dokąd wyjeżdżają studenci i studentki Instytutu Socjologii UJ?

Instytut Socjologii jest trzecią jednostką na całym Uniwersytecie Jagiellońskim pod względem liczby umów z uczelniami zagranicznymi. Dysponujemy ponad 90 miejscami na 44 uczelniach w całej Europie. Nasi studenci i studentki mają możliwość studiowania w jednym z 19 krajów.

W naszej ofercie znajdują się uniwersytety z: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Fancji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Pół roku lub rok w obcej kulturze, obcym języku, obcym środowisku i pośród obcych ludzi. Erasmus jest po to, żeby to co obce stało się bliskie, to co nieznane - oswojone, a to co stereotypowe - obezwładnione kontaktem z innymi ludźmi. Ci którzy podróżują już to wiedzą - tylko przez ekspozycję samego siebie na to co niewiadome, niepewne i nieoswojone zdobywa się wiedzę, doświadczenie, buduje charakter i... międzynarodowe przyjaźnie na całe życie.

Andrzej, student socjologii [ZOBACZ WIĘCEJ]

Dlaczego warto wyjechać na ERASMUSa?

Ponieważ Erasmus to:

  • szansa zdobycia unikalnego, międzynarodowego doświadczenia jeszcze w trakcie studiów,
  • możliwość zrealizowania oryginalnego projektu badawczego do pracy dyplomowej,
  • dostęp do dobrze zaopatrzonych bibliotek i najbardziej aktualnych baz danych,
  • ważny punkt w CV, który bez wątpienia liczy się dla przyszłego pracodawcy,
  • kontakt ze specjalistami w różnych obszarach socjologii i nauk społecznych,

ale także...

  • możliwość spotkania interesujących ludzi,
  • szansa na poznanie "od podszewki" innych kultur i krajów,
  • niezapomniane przeżycie i dobrze spędzony czas także poza murami uczelni!

Poza programem ERASMUS+ Studia studenci i studentki IS UJ mogą także korzystać z programu ERASMUS Mundus oraz z szerokiej oferty umów bilateralnych zawieranych przez Uniwersytet Jagielloński.

Więcej informacji o ofercie stypendiów zagranicznych znajduje się na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, w zakładce STUDENCI oraz na stronie: http://www.erasmus.org.pl/


Koordynatorka programu Erasmus+ Studia w IS UJ:
mgr Urszula Sarwa
e-mail: erasmus.is@uj.edu.pl
dyżury: wtorki i środy w godz. 11.00-14.00, pok. 52