Praca socjalna (studia II stopnia)

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki o kierunku praca socjalna w IS UJ:

W ciągu minionego ćwierćwiecza funkcjonowaliśmy w powiązaniu ze studiami socjologicznymi (...) Od 1 października 2014 r. jesteśmy nadal w macierzystym Instytucie Socjologii UJ, ale w ramach samodzielnego kierunku „Praca socjalna". Jak zawsze czerpiemy z niezwykle bogatych „zasobów" UJ, co oznacza możliwość korzystania ze współpracy z wybitnymi przedstawicielami naszego interdyscyplinarnego środowiska akademickiego, a jednocześnie z takowej współpracy z wachlarzem instytucji i organizacji tworzących sferę praktyki. Oznacza to pożądane, wręcz konieczne łączenie tego, co intelektualne, z tym wszystkim, co przybiera postać aplikacyjną, w tym w szczególności profesjonalną.

Zobacz pełną wersję wypowiedzi

Pełne informacje o kierunku PRACA SOCJALNA znajdują się na stronie: www.pracasocjalna.socjologia.uj.edu.pl/

Dlaczego warto studiować pracę socjalną w IS UJ?

 • absolwenci pracy socjalnej w IS UJ uzyskują uprawnienia wykonywania zawodu pracownika socjalnego

 • posiadamy 25-letnie doświadczenie w nauczaniu pracy socjalnej – początkowo jako pierwsza w kraju specjalność w ramach studiów socjologicznych, od października 2014 r. jako studia II stopnia

 • w ramach programu studiów pracujemy metodą projektów socjalnych – studenci uczą się przez doświadczenie, realizując projekty grupowe dla konkretnych instytucji (np. Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, Stowarzyszenie MONAR - pełna lista poniżej)

 • intensywnie współpracujemy z instytucjami zagranicznymi, co między innymi oznacza otwarcie na nowe tendencje pojawiające się w światowej pracy socjalnej. Szczególnie korzystne i przyjazne stosunki łączą nas z ośrodkami pracy socjalnej w Universita' Cattolica di Milano, Ohio State University, Evangelische Hochschule Berlin

 • nasz program studiów otrzymał pozytywną opinię Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
   
 • tworzymy dynamiczne, zaangażowane środowisko osób, dla których różne wymiary praca socjalnej stanowią centrum zainteresowań (zobacz: AKTUALNOŚCI)

Program studiów

zdjecie1

Kompleksowe spojrzenie

 • Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych.
 •  
 • Efektywna komunikacja, prowadzenie badań i diagnozowanie, planowanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, ale także promocja i zarządzanie to podstawowe obszary tematyczne, które obejmuje program studiów.
 

zdjecie1

Komunikacja to podstawa

 • Kładziemy nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych Włączamy w tok nauczania elementy wiedzy psychologicznej (psychologia stosowana) i socjologicznej (socjologia rozumiejąca).
 • Rozwijamy umiejętności studentów z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania problemów.


zdjecie1

Nowoczesna praca socjalna

W ramach zajęć studenci poznają różnorodne podejścia i metody współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, action research).
zdjecie1

Praktyka

W małych grupach studenci realizują projekty socjalne dla wybranych instytucji – w ten sposób nie tylko uczą się aplikować zdobytą wiedzę i umiejętności, ale także współpracować w grupie i zarządzać projektem.

Istotnym elementem procesu kształcenia jest aplikacja zdobytej wiedzy, obejmującej takie zagadnienia jak: wielokulturowość i różnorodność w pracy socjalnej, metodologia badania problemów społecznych, funkcjonowanie zespołów wysokoefektywnych, metodyka pracy socjalnej oraz ekonomia społeczna i solidarnościowa.

Rekrutacja

Podstawą przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ERK.