Zebranie Sekcji Pracy Socjalnej PTS

Serdecznie zapraszamy na zebranie Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, które odbędzie się 20 stycznia 2016 o godz. 16.00 w IS UJ w sali im. Władysława Kwaśniewicza (I piętro). Jest to drugie spotkanie z cyklu „Praca socjalna a stare i nowe zawody pomocowe: wzajemne pozycjonowanie oraz budowanie wspólnej tożsamości „helping professions". Tematem spotkania będzie „Praca socjalna, Praca środowiskowa. Organizowanie społeczności".

Podstawą dyskusji będą następujące wystąpienia:

Jacek Kowalczyk (Kraków): Programy aktywności lokalnej MOPS w Krakowie – doświadczenia rozwoju środowiskowej pracy socjalnej. 

Dorota Głowacka-Prus (Kraków): Narzędzia pracy organizatora społeczności lokalnej. 

Bohdan Skrzypczak (Warszawa): Społecznościowa praca socjalna w programach rewitalizacji – stare problemy czy nowe perspektywy. 

Ponadto zostaną przedstawione wypowiedzi na temat pracy w społecznościach lokalnych z terenu Małopolski i Górnego Śląska. 

Dyskusję moderować będą: dr hab. Marek Rymsza i dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ. Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy!

Data opublikowania: 12.01.2016
Osoba publikująca: Anna Szwed