Zajęcia w terenie: "Niewidzialna wystawa"

13 stycznia 2016 r. studenci i studentki pracy socjalnej IS UJ odwiedzili odwiedzili warszawską "Niewidzialną wystawę". To zupełnie niesamowite przedsięwzięcie, w trakcie którego uczestnicy doświadczają, jak radzić sobie w w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku, wykorzystując zmysłu słuchu, węchu, równowagi. Przewodnikami po wystawie są osoby niewidzące i słabo widzące.

Data publikacji: 01.02.2016
Osoba publikująca: Anna Szwed