Tydzień Pracy Socjalnej 2016

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny II Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie, który odbędzie się w dniach 11-16 kwietnia 2016 r. TPS to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Akademii Ignatianum. Patronat nad wydarzeniami objęło Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej oraz Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Pełen program Tygodnia Pracy Socjalnej znajduje się na stronie https://otwartaprofesja.wordpress.com/program2016/. Szczególnie polecamy opisane poniżej wydarzenia, które odbywają się w Instytucie Socjologii UJ.

Bieżące informacje na temat kierunku praca socjalna w IS UJ dostępne są na nowej stronie: www.pracasocjalna.socjologia.uj.edu.pl/

---

Poniedziałek, 11 kwietnia 2016, godz. 17.00-18.30, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala kominkowa (czytelnia IS UJ)

Oficjalne otwarcie II TPS: dr Katarzyna Ornacka, dr hab. Hubert Kaszyński

Wykład: prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Frysztackiego pt. "Dlaczego praca socjalna musiała powstać?"

Współorganizatorzy: Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UJ

Opis wydarzenia: „Dramaturgia" ludzkiego losu była i jest zdefiniowana między innymi taką fundamentalną wartością, jaką jest pomoc społeczna. Jednakże ta uniwersalna wartość miała i ma swoje zróżnicowane „ścieżki" operacjonalizacji. W epoce, która jest naszym udziałem taką szczególnie znamienną ścieżką – jak można rzec, pozytywnie nieuchronną – jest praca socjalna.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 10 kwietnia na adres: katarzyna.ornacka@uj.edu.pl

---

Wtorek, 12 kwietnia 2016, godz. 11.30-13.00, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 61

Studium z zakresu edukacji społecznej: Zagrożeni niedostosowaniem społecznym? Działania socjoterapeutyczne przy wykorzystaniu szeroko pojmowanej sieci społecznej. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) nr 1 w działaniach projektowych.

Prowadzenie: mgr Filip Kaszyński (MOS nr 1)
Aktywny udział: Grupa Wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
Moderacja: dr Katarzyna Ornacka (IS UJ)

Współorganizatorzy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Krakowie Opis wydarzenia Oczami pracowników oraz młodych ludzi skupionych wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Przedstawienie zrealizowanych projektów. Przestrzeń dyskusji. Omawiane zagadnienia: (1) Bazowanie na kapitale, czyli redefinicja wartości i zasad ulicy na wartości społecznie aprobowane; (2) Patriotyzm rodem ze stadionu. Zagrożenie czy podłoże do oddziaływań wychowawczych? (3) Zdobywanie pozytywnych doświadczeń dotyczących uczestniczenia w przestrzeni społecznej; (4) Łączenie środowisk jako kapitał w oddziaływaniach wychowawczych. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane trzy projekty: warsztat wyjazdowy upamiętniający ofiary nazistowskiego obozu prewencyjnego dla dzieci i młodzieży w Łodzi przy ulicy Przemysłowej; warsztat upamiętniający ofiary pacyfikacji Kopalni Wujek; projektu współpracy z Zakonami, czyli nowatorskie podejście do zagadnień związanych z tradycją chrześcijańską.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 8 kwietnia na adres: katarzyna.ornacka@uj.edu.pl

Wtorek, 12 kwietnia 2016, godz. 18.00-20.00, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 60

Trans w normie: dyskurs (nie)możliwy, czyli o transpłciowości bez histerii – spotkanie otwarte w ramach cyklu dyskusji Edukacja wokół Pracy Socjalnej

Moderatorzy: Irmina Czysnok, Tomasz Kuźmiński (IS UJ)

Współorganizatorzy: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej IS UJ, Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UJ

Opis wydarzenia: Zapraszamy do rozmowy o tym, jak normy społeczno-kulturowe wpływają na funkcjonowanie osób transpłciowych w naszym społeczeństwie. Wspólnie zastanowimy się także, jak(a) praktyka pracy socjalnej może wspierać pozytywne doświadczenie transpłciowości.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 11 kwietnia na adres: knspsuj@gmail.com

---

Czwartek, 14 kwietnia 2016, godz. 11.00- 13.00, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 13

Samopomoc, aktywność, wsparcie. Wokół doświadczenia kryzysu zdrowia psychicznego i zdrowienia

Moderacja: Olga Maciejewska (IS UJ)

Współorganizatorzy: Wolni Razem, Polski Instytut Otwartego Dialogu, Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ

Opis wydarzenia: Spotkanie z Gośćmi niezwykłymi. Osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które dzięki swemu zaangażowaniu i poprzez aktywne działania pokazują, że słowa SAMOPOMOC, SAMOORGANIZACJA, UMACNIANIE nie są tylko pustym hasłem – ale postulatem, który dzięki Nim i osobom Im podobnym, może się urzeczywistnić.

Gośćmi będą: Aleksandra Kożuszek – Polski Instytut Otwartego Dialogu, autorka książki Radość odzyskana; Joanna Obiegałka – Nieformalna Grupa Wolni Razem.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 12 kwietnia na adres: o.maciejewska@interia.pl

---

Piątek, 15 kwietnia 2016, godz. 16.00-18.00, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 81

Praca socjalna kołem się toczy! Aktywność, współpraca, integracja - spotkanie sieciujące dla kół naukowych studentów Pracy Socjalnej

Moderacja: Irmina Czysnok (IS UJ)

Współorganizatorzy: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ, Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UJ

Opis wydarzenia: Zapraszamy studentów i studentki zaangażowane w działalność kół naukowych Pracy Socjalnej do udziału w spotkaniu sieciującym o charakterze dyskusyjno-warsztatowym. Będzie to okazja aby (lepiej) się poznać, wymienić kontakty i doświadczenia, a tym samym stworzyć przestrzeń do wspólnych działań.

Uwaga! Spotkanie zamknięte dla członków Kół Naukowych Pracy Socjalnej Zgłoszenia proszę przesyłać do 13 kwietnia na adres: knspsuj@gmail.com

Data opublikowania: 22.03.2016
Osoba publikująca: Anna Szwed