Dwie nowe habilitacje w IS UJ

Z wielką radością informujemy, że Rada Wydziału Filozoficznego UJ podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Pani Katarzynie Ornackiej i Pani Marcie Smagacz-Poziemskiej. Obu Paniom doktor habilitowanym składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w dalszej pracy naukowej!

Dr hab. Katarzyna Ornacka - socjolożka, pracowniczka socjalna, adiunkt w Zakładzie Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UJ. Kierowniczka i/lub członkini zespołów badawczych w projektach krajowych oraz międzynarodowych (m.in. Ruskin College, Cambridge, w ramach wymiany naukowej oraz budowania współpracy instytucjonalnej w obszarze pracy socjalnej, Fontys University in Utrecht, w ramach projektu Solution Focused Approach As a New Method in Welfare and Education Systems in Poland itp.). Członkini Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Autorka publikacji z zakresu ewaluacji w naukach społecznych i pracy socjalnej oraz socjologii dzieciństwa. Od ponad dziesięciu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwijanie potencjału ewaluacyjnego w obszarze pracy socjalnej oraz poszukiwanie możliwości zastosowania podejścia umacniającego wśród dzieci w polu praktyki pracy socjalnej.

Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska - adiunkt w Zakładzie Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UJ. Jej główne zainteresowania naukowe związane są z socjologią miasta, socjologią przestrzeni, problemami społecznymi występującymi w miastach oraz społecznymi reakcjami na nie. Od kilkunastu lat prowadzi badania nad procesami degradacji i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, partycypacji społecznej, jakości życia w środowisku miejskim. Kierownik projektu badawczego NCN "Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne".

Data opublikowania: 22.04.2016
Osoba publikująca: Anna Szwed