My w mediach

Pracownicy i pracowniczki IS UJ zajmują się nie tylko pracą naukową i realizacją projektów badawczych. Są także obecni w mediach, pełniąc funkcje eksperckie i dostarczając szerszej publiczności wiedzy i interpretacji zjawisk społecznych. Wszystkich zainteresowanych tym wymiarem działalności naszych pracowników/czek zapraszamy do zapoznania się z następującymi materiałami, które ostatnio pojawiły się w mediach:

Data opublikowania: 27.04.2016
Osoba publikująca: Anna Szwed