"Nowy radykalizm społeczny - perspektywa klinicznej pracy socjalnej. Ucząc się w Izraelu"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt.

Nowy radykalizm społeczny - perspektywa klinicznej pracy socjalnej. Ucząc się w Izraelu,

które odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Instytucie Socjologii UJ (sala 13, parter).

Podczas spotkania dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ (IS UJ) przedstawi impresje ze swego pobytu w Izraelu, podczas którego przebywał na Uniwersytecie w Hajfie, gdzie prowadził zajęcia dla studentów kierunku praca socjalna oraz spotkał się z kadrą dydaktyczną Szkoły Pracy Socjalnej działającej w ramach Faculty of Social Welfare and Health Sciences. Odwiedził także m.in. Muzeum Józefa Baua – byłego więźnia KL Plaszow, spotkał się z Alonem Goldmanem – zastępcą dyrektora Światowego Stowarzyszenia Żydów Częstochowian i ich Potomków, jednym z czołowych liderów drugiego pokolenia po Holokauście w Izraelu oraz z Profesor Pniną Ron – klinicznym pracownikiem socjalnym z Uniwersytetu w Hajfie, partnerem kierunku praca socjalna w IS UJ. Punktem skupienia wystąpienia będzie refleksja nad możliwymi kierunkami współpracy z uczelniami w Izraelu w obszarze klinicznie zorientowanej pracy socjalnej.

Podejmiemy także dyskusję nad działaniami grupy badawczej tworzonej przede wszystkim przez studentki i studentów pracy socjalnej i socjologii IS UJ, która pracuje z dr hab. Hubertem Kaszyńskim, prof. UJ nad badaniami dotyczącymi KL Plaszow.

Data opublikowania: 21.05.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska