Gdzie znajdą pracę absolwenci naszych studiów?

Współcześnie zmienia się podejście do pomocy społecznej (profesjonalizacja, podejście aktywizujące). Zmiana ta jest odpowiedzią na nowe wyzwania i wciąż pojawiające się problemy społeczne. W związku z tym dobrze wykształceni i kompetentni specjaliści z zakresu pracy socjalnej są niezbędni na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz w Polsce.


Absolwenci pracy socjalnej w IS UJ mogą znaleźć pracę m.in.:

  • jako animatorzy wspólnot lokalnych, doradcy rodzinni, specjaliści od life coachingu
  • w firmach - działach HR i działach odpowiedzialnych za CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)
  • w organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych
  • w instytucjach promocji i ochrony zdrowia (także zdrowia psychicznego)
  • w instytucjach pracujących z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami 
  • w instytucjach pomocy społecznej, placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych,
  • w ośrodkach terapii uzależnień