Instytucje współpracujące

W realizacji projektów socjalnych w ramach studiów współpracujemy m.in. z:

 • Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
 • Małopolski Instytut Kultury
 • Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Stowarzyszenie MONAR (Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie)
 • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych PRO FAMILIA
 • Stowarzyszenie „Senior Na Czasie" w Tarnowie
 • Stowarzyszenie SIEMACHA
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie


Program studiów uzyskał pozytywną opinię m.in. ze strony następujących instytucji:

 • Stowarzyszenie MONAR (Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Sanok)
 • Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
 • Dom Pomocy Społecznej (Kraków, ul. Praska 25)
 • Fundacja na rzecz Kobiet JA KOBIETA (Warszawa)
 • Stowarzyszenie SIEMACHA
 • Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST (Warszawa)
 • Szpital Kliniczny im. Dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie