dr Katarzyna Rabiej-Sienicka

stanowisko: asystent

e-mail: katarzyna.rabiej-sienicka@uj.edu.pl

dr Katarzyna Rabiej-Sienicka - socjolożka, specjalizuje się w socjologii organizacji oraz socjologii edukacji. Obroniła rozprawę doktorską z wyróżnieniem w Instytucie Socjologii UJ, rozprawa została wyróżniona również w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod Honorowym Patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ostatnich badaniach analizuje dynamiczne relacje w polu coworkingów, badając współwystępowanie i konkurencję miedzy różnymi typami. Przygląda się funkcjonowaniu w ramach "nowej gospodarki" i tak zwanej "destandarcyzaji pracy" – źródle prekarnych, fragmentarycznych i niepewnych wzorów pracy, które wpływają na życie prywatne. Przy pomocy map mentalnych bada przestrzenne przejawy pracy w coworkingach, w tym także relacji między tworzeniem wiedzy a przestrzenią. Tym samym sięga do dyskutowanych kwestii przestrzennych aspektów wytwarzania wiedzy.

Realizowała badania dla Egurrola Dance Studio, współtworzyła strategię kampanii społecznej dla Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem, wprowadzała na rynek Ogólnopolski Magazyn Studencki "Podaj Dalej" wydawany w nakładzie 65 000 egzemplarzy. Jest dyplomowanym instruktorem sportu w dyscyplinie taniec sportowy.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia pracy
 • socjologia i antropologia organizacji
 • socjologia przestzreni
 • socjologia edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji alternatywnej i artystycznej
 • komunikowanie społeczne
 • public relations

Publikacje

 • Rabiej-Sienicka K. (2018), Analiza modeli szkół przyszłości – "dziury w ścianie" szkoły w chmurze i szkoły artystycznej, Studia Sociologica X vol. 2, ss. 152-165.
 • Rabiej-Sienicka K. (2016), Coworking jako przejaw zaradności społecznej w stanie chronicznej niepewności prekarnego świata [w:] A. Kotlarska-Michalska, P. Nosal (red.). Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, ss. 189-198.
 • Rabiej-Sienicka K. (2016), Czy wirtualny coworking to nasza przyszłość? [w:] D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red.). Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Libron, ss. 297-313.
 • Rabiej-Sienicka K. (2016), Jest taka szkoła - portret wyjątkowego procesu socjalizacji młodzieży poprzez sztukę [w:] A. Rzymełka-Frąckiewicz, T. Wilk (red). Edukacja, kultura i sztuka - spoistość a integracja. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 100-114.
 • Rabiej K. (2015), O złudnym poczuciu sprawstwa wśród fanów na przykładzie serialu "Sherlock Holmes". Kultura Popularna, 1(43), ss. 98-105.
 • Rabiej K. (2014), Innowacyjna szkoła i procesy samowychowania jako szansa dla młodych [w:] S. Shudlo, Dlugosz P. (red.) Youth Policy: problem and prospects, Shvydkodruk, 2014, ss. 76-83.

Obecnie realizowane projekty naukowo-badawcze

2020 - obecnie: Autorka badań „Solidarna społeczność w czasach zarazy. Społeczne skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy wśród mikroprzedsiębiorców i freelancerów” badania własne.

2020 - obecnie: Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Zdążyć przed wyburzeniem. Od zbiorowego miejsca pracy do miejskiego systemu idei” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2017 - obecnie: Członkini zespołu badawczego w projekcie "Tempus Fugit – wizje przyszłości w politykach energetycznych w Polsce po 1989 roku i ich znaczenie dla procesu transformacji energetycznej" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez dr hab. Aleksandrę Wagner, prof. UJ.

Zrealizowane projekty naukowo-badawcze

2015 - 201: Kierowniczka projektu "Coworking. Indywidualizm we wspólnotowości” badania własne.

2019: Osoba wspomagająca trenera w projekcie Lider Komunikacja Inicjatywa - Uniwersytet Młodych Odkrywców.

2016: Kierowniczka projektu "Dla kogo OFF? Badanie uczestników Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego NETIA OFF CAMERA".

2015: Wykonawca w projekcie "Media jako przestrzeń deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych kwestii energetyki: budowy elektrowni atomowej, eksploatacji gazu łupkowego i wykorzystania energii wiatrowej w Polsce" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez prof. dr hab. Aleksandrę Wagner, prof. UJ.

2010 - 2011: Badaczka w ramach projektu "Ocena kompetencji studentów Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera: postrzeganie pracodawców".

Inna działalność

 • Dyrektorka Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa (od 2016)
 • Pomysłodawczyni i organizatorka Przeglądu Filmów Młodzieżowych i Dziecięcych KSF YOUTH CAMERA (od 2018)